Manifestation som vill förändra vården blev framgångsrik

Publicerad 12 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg

manifestation_img_0935

Den 4 september arrangerades manifestationen ”Slut på rean – en annan vård är möjlig!” Drygt 10 000 vårdpersonal, patienter och anhöriga deltog i manifestationen, som arrangerades på 26 orter från Luleå i norr till Trelleborg i söder. Manifestationen var en framgång, inte minst med tanke på att den uppmärksammades flitigt i media och av politiker.

– Bakgrunden till manifestationen är att vi är tre sjuksköterskor som arbetat länge har tröttnat på att hälso- och sjukvården utvecklas åt fel håll. Vi sammankallade därför till en manifestation där vi framförde våra önskemål på hur hälso- och sjukvården bör förändras.
Uppslutningen på 26 orter var verkligen över förväntan. Helt fantastiskt! Att närmare 10 000 deltagare kom var också bra, men samtidigt finns många tusentals fler sjuksköterskor som är missnöjda över vårdsituationen, och i framtiden behövs deras medverkan också för att få ännu större tyngd bakom våra krav. Sjuksköterskor måste våga ta ställning när det kommer till konkreta handlingar för att vi ska få en förändring till det bättre, säger Lotta Dickman, som arbetat som sjuksköterska i tjugofem år, varav de senaste åren som intensivvårdssjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset och Södersjukhuset i Stockholm.

Lotta Dickman, intensivvårdssjuksköterska.
Lotta Dickman, intensivvårds­sjuksköterska.
Vill få bort tystnadskulturen
Manifestationen genererade mycket uppmärksamhet i media, initiativtagarna medverkade bland annat i morgonprogrammen i TV4 och SVT, där de debatterade sjukvården med Anders Henriksson, styrelseledamot i SKL.
Manifestationen driver bland annat frågor som en adekvat löneutveckling under hela karriären, färre patienter per sjuksköterska i akutsjukvården, tillräcklig tid för återhämtning vid natt- och skiftarbete samt att tystnadskulturen i hälso- och sjukvården ska brytas. En särskild arbetsgrupp i nätverket fokuserar på att uppmärksamma politiker på att medarbetare som uppmärksammar missförhållanden i hälso- och sjukvården ofta utsätts för repressalier.

Planerar hearing i riksdagen
– En av våra viktigaste målsättningar var just att få diskutera dessa frågor med hälso- och sjukvårdens beslutsfattare på högsta nivå. Vi är därför mycket nöjda med debatterna i tv och fortsätter dialogen med dem under hösten. Vi planerar bland annat att arrangera en hearing i riksdagen, säger Lotta Dickman.
Hon har ännu inte märkt av några direkta effekter av manifestationen, men tillägger att det bara har gått fyra veckor sedan den ägde rum och att det rör sig om ett förändringsarbete som tar tid. Dock får det inte ta för lång tid eftersom sjukvården befinner sig i en allvarlig utförsbacke.
– Läkarförbundet och Vårdförbundet är också med och driver våra frågor, men vi fyller en viktig kompletterande funktion eftersom vi är ett oberoende nätverk som även bjuder in patienter och anhöriga. Vi är jättenöjda med den uppslutning vi fick runtom i landet, manifestationerna i hela Sverige möjliggjordes av vårt ovärderliga nätverk av eldsjälar som är en mycket viktig resurs i vårt fortsatta arbete, säger Lotta Dickman.

Manifestationens prioriteringar:
• Att placera sjukvårdsfrågan högst upp på politikernas agendor
• Lika och jämlik vård för alla
• Att stängda vårdplatser ska öppnas
• En hållbar arbetsmiljö för alla vårdprofessioner
• Adekvat löneutveckling under hela yrkeslivet
• Tillräcklig med tid för återhämtning vid natt- och skiftarbete
• Bryta tystnadskulturen i hälso- och sjukvården