Presentation

Medicinkliniken Västerås MIMA främjar kunskapsutbyte

Publicerad 12 oktober 2016

Mathilda Almbacke och Frida Karlsson, sjuksköterskor på MIMA, Västmanlands sjukhus Västerås. Foto: Pia Nordlander bildN
Mathilda Almbacke och Frida Karlsson, sjuksköterskor på MIMA, Västmanlands sjukhus Västerås. Foto: Pia Nordlander bildN
I början av april startade medicinkliniken på Västmanlands sjukhus Västerås upp en ny MIMA. Nu söker vi fler erfarna sjuksköterskor som ska förstärka avdelningen och vara delaktiga i att göra skillnad för hela länets sjukvård.

Under de månader som MIMA (Medicinsk intermediärvårdsavdelning) på Västmanlands sjukhus Västerås varit i bruk har det redan märkts stora effekter, inte minst vad gäller ett bättre flöde i akutvårdskedjan. Patienterna stabiliseras tidigare, vilket minskar trycket på intensivvårdsavdelningen.
– MIMA ligger på en vårdnivå mellan IVA och en vårdavdelning. De patienter som kommer hit är sådana som behöver effektivare övervakning, tätare provtagning och visst vitalfunktionsstöd, utan att vara i behov av intensivvårdens utökade resurser, berättar Mathilda Almbacke, samordnare för utvecklingssjuksköterskor och omvårdnadscoacher samt utvecklingssköterska på sjukhusets MAVA, där den nya avdelningen är förlagd.
De medarbetare som arbetar på MIMA gör det ungefär 50 procent av sin arbetstid. Resterande tid arbetar de som vanligt på sin hemavdelning, om man inte – som Mathilda – studerar till specialistsjuksköterska vid sidan om. Syftet med rotationen är att kompetenshöja personalen på både MIMA och på de övriga avdelningar. Hon framhåller att det som gör arbetet på avdelningen särskilt värdefullt är det kunskapsutbyte som sker under passen. För att få in det vetenskapliga i det dagliga arbetet kommer journalclub att utgöra en naturlig del i arbetet hos MIMAs personal, och förhoppningsvis kommer flera avdelningar att ta efter.
– När vi arbetar på MIMA läggs fokus på teamet och dess arbete snarare än på en själv. Vi är erfarna sjuksköterskor som arbetar tillsammans med ST-läkare och tillsammans löser vi problemen. Alla får komma till tals och allas kunskaper får plats. Det är ett lärande tillfälle, säger hon.

Tid för reflektioner
Mathilda får medhåll av kollegan Frida Karlsson, sjuksköterska på hjärtavdelningen, hjärtintensiven och huvudhandledare för sjuksköterskestuderande från Mälardalens högskola. Hon betonar att det inom MIMA finns mer tid åt diskussioner och reflektion med kollegor och läkare än på en traditionell avdelning.
– Avdelningen startades som en karriärmöjlighet för specialistsjuksköterskor inom medicin – under sina pass får man i samråd med högt utbildad personal ge specifik omvårdnad till några av de sjukaste patienterna och det skapar utrymme för utveckling.

Tydligt förbättringsfokus
En annan fördel med MIMA är att de hinder och utmaningar som medarbetarna stöter på i sitt arbete kan ligga till grund för förbättringsinitiativ och utvecklingsåtgärder. Både Frida och Mathilda känner att gensvaret från ledningshåll är stöttande och att kvalitetsarbetet leder till påvisbara förbättringar. Att sjukhuset är lite mindre medför dessutom större möjligheter att bygga kontaktnät och ett personligare bemötande.
– En vinnande faktor här på medicinkliniken är att man har försökt att smalna av och skapa en röd tråd mellan de förändringar man vill göra, istället för att försöka inkludera allt på en gång. Det ökar både förståelsen för satsningarna och motivationen hos oss medarbetare och det känns positivt att se konkreta resultat av idéer och förslag, säger Mathilda.
– Ja, förståelse är A och O, håller Frida med. Det kräver en viss flexibilitet och en benägenhet att förändras, men å andra sidan är klimatet öppet och åsikter välkomnade, så man får gehör och bekräftelse. Allt går naturligtvis inte att genomföra, men icke desto mindre ser ledningen hela tiden till faktorer som kan göra arbetsplatsen mer attraktiv. Alla förbättringar behöver i förlängningen leda till positiva förändringar för patienten men det går ofta hand i hand med utveckling av rutiner och arbetsmiljön.

Spelar roll för hela länet
I nuläget söker MIMA fler sjuksköterskor som fungerar bra i team och som trivs med en utvecklande och föränderlig miljö. Det är meriterande att ha en vidareutbildning inom exempelvis medicinsk vård, akutsjukvård eller IVA.
– Vi utgör resurser för övriga vårdavdelningar. Det är viktigt att trivas med att arbeta med människor och att man har ett intresse för att vårda patienter med större behov ur både ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv. MIMA kommer att spela avsevärd roll för hela länets sjukvård och därför är det här en unik karriärmöjlighet, avslutar Frida.

Medicinkliniken Västerås MIMA
MIMA förbättrar flödet i akutvårdskedjan genom att patienterna stabiliseras tidigt i vårdförloppet och intensivvård kan förhindras.
Målgruppen är svårt sjuka patienter som behöver effektivare övervakning, tät provtagning samt visst vitalfunktionsstöd men utan IVA’s alla resurser.
De tre MIMA-platserna ligger lokaliserade på MAVA med fast övervakningsutrustning och bemannas av två sjuksköterskor dygnet runt. Alla sjuksköterskor roterar mot en av våra medicinavdelningar för att kompetensen och tryggheten skall förbättras för alla våra sjuksköterskor på hela Medicinkliniken.

Medicinkliniken
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås
Tel. vxl: 021-17 30 00
E-post: landstinget@ltv.se
www.ltv.se

www.ltv.se