Patienternas ord väger tungt i förbättringsarbetet

Publicerad 12 oktober 2016
Text: Paola Langdal

Susanne Gustavsson, chefsjuksköterska på Skaraborgs sjukhus. Foto: Anna-Lena Lundqvist
Susanne Gustavsson, chefsjuksköterska på Skaraborgs sjukhus. Foto: Anna-Lena Lundqvist
Vad händer om vårdpersonal och patienter med närstående tillsammans förbättrar vården? Den frågan ställer sig Susanne Gustavsson i sin avhandling ”Patient involvement in quality improvement” som lades fram tidigare i år.

– Hälso- och sjukvården har allt att vinna på att involvera patienterna i förbättringsarbetet, säger Susanne Gustavsson som sedan 2011 är chefsjuksköterska på Skaraborgs sjukhus där hon också genomförde aktionsstudien i två förbättringsprojekt, dels på neonatalvården och dels barn med diabetes.
– Genom att involvera patienter och anhöriga i förbättringsarbetet upplevde vårdpersonalen att samarbetet mellan vårdavdelningarna stärktes. Vidare att man fick en bättre kontakt med patienterna, vilket är jätteviktigt för att skapa en säker och effektiv vård, säger hon.
Andra positiva effekter var att maktfördelningen mellan vårdtagare och vårdgivare jämnades ut och att känslig information kunde nås.
– Det kunde gälla allt från enklare saker som att skaffa bättre sängar till föräldrarna på avdelningarna, till mer komplexa problem som önskemål om ett samarbete mellan vårdavdelningarna.

Metod från Storbritannien
Frågan om hur vården kan bli bättre för patienterna har engagerat Susanne Gustavsson länge. När hon arbetade som barnmorska var hon även kvalitetsutvecklare och sedan 2009 har hon kombinerat sin ordinarie tjänst som chefsjuksköterska med doktorsstudier på avdelningen för industriell kvalitetsutveckling vid Chalmers tekniska högskola.
Det var under ett studiebesök på ett sjukhus i England som hon fick upp ögonen för modellen Experience-based co-design (4-stegsmodellen) som hon inspirerades av.
– Sjukhuset hade provat att bjuda in patienter och anhöriga för att lyssna till deras erfarenheter, och framgångsrikt genomfört förbättringsarbeten. Jag kände genast att det var något som jag ville prova här hemma, säger hon.

Stora utmaningar för framtiden
I framtiden hoppas Susanne Gustavsson att hennes forskning ska kunna ge kunskap och inspiration till fortsatta förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvård. Speciellt som vården står inför nya utmaningar när den äldre befolkningen ökar.
– Jag hoppas att min forskning ska kunna bidra till en utvecklad syn på patientens roll i vården, och som är utformad att kunna förbättra hälsan tillsammans, avslutar hon.