Råd till arbetsgivarna: Högre lön, flexibilitet och ökad bemanning

Publicerad 12 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg

Vad skulle du helst vilja att arbetsgivarna gör för att förbättra arbetsvillkoren för sjuksköterskor? När sjuksköterskorna svarade på den frågade blev de viktigaste svaren högre lön, ökade möjligheter att påverka schemaläggningen, ökad personaltäthet och att utbildning ska löna sig.

Frågan ställdes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska till ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige den 16–20 september 2016.

Höjd lön
Många sjuksköterskor som deltog i undersökningen vill att arbetsgivarna höjer lönen och därmed även höjer sjuksköterskeyrkets status. Löneskillnaderna mellan undersköterskor och sjuksköterskor bör bli större och många anser även att löneskillnaderna mellan nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskor bör vara större.

Påverka arbetstiden
Många föreslår sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, medan andra istället prioriterar möjligheten att själv kunna påverka sitt schema utifrån sin livssituation och därmed även kunna välja bort nattarbete eller treskiftsarbete. Förbättrade möjligheter till återhämtning efter nattarbete hamnar också högt på önskelistan för många sjuksköterskor.

Ökad bemanning
Andra arbetsgivarbeslut som sjuksköterskorna gärna ser inkluderar ökad bemanning och en högre personaltäthet. Många vill också att antalet patienter som varje enskild sjuksköterska ansvarar för ska bli färre. Mer renodlade arbetsuppgifter, administrativ avlastning och avlastning från läkemedelshanteringen med farmaceuter står också högt på mångas önskelista.

Betald kompetensutveckling
Ökade möjligheter till betald kompetensutveckling, att utbildning ska löna sig, en ökad delaktighet i utvecklingsarbetet samt att cheferna blir mer lyhörda för synpunkter och önskemål från personalen på golvet.

Viktigaste förslagen
• Högre lön, ökade löneskillnader mellan nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskor.
• Ökade möjligheter att påverka sin arbetstid och schemaläggning.
• Ökad personaltäthet, färre patienter per sjuksköterska.
• Administrativ avlastning, vilket möjliggör mer patientnära arbete.
• Att utbildning ska löna sig.