Råd till landstingen: Högre löner och ökad personaltäthet

Publicerad 12 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg

”Om du skulle vara ansvarig för hälso- och sjukvården i ditt landsting eller din region, vilka beslut skulle du fatta då?” Den frågan fick sjuksköterskorna av Framtidens Karriär – Sjuksköterska. Många sjuksköterskor skulle välja att fatta beslut som påverkar deras lön, arbetstid, arbetsbelastning, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.

Många sjuksköterskor som deltog i undersökningen skulle fatta beslut om bättre arbetsmiljö, med mer tid för patienter och återhämtning om de var ansvariga för hälso- och sjukvården i sitt landsting.

Bättre lön
Betald specialistutbildning, generella löneförhöjningar för samtliga sjuksköterskor, stopp för hyrpersonal och en ökad lönespridning mellan grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor var andra beslut som framkom i undersökningen.

Mer tid för patienterna
Andra sjuksköterskor skulle välja att besluta om satsningar som innebär att de får fokusera på det de är utbildade för, vilket innebär mer tid för patienterna och mindre tid till administration och övriga arbetsuppgifter. Många anser också att landstingen bör vara mer rädda om de sjuksköterskor som väljer att stanna kvar på arbetsplatsen, exempelvis i form av kontinuerlig kompetensutveckling och tydliga karriärvägar.

Bättre arbetstider
Att ge personalen i vårdverksamheten ett ökat inflytande över de beslut som fattas är också ett genomgående önskemål, liksom att mer pengar tillförs vården. Relativt många sjuksköterskor anser att det behövs beslut om förändrade arbetstider och förbättrade arbetsvillkor, möjligheten att välja bort treskift, att själv få påverka sitt schema samt sex timmars arbetsdag.

Ökad personaltäthet
Andra anser att en ökad personaltäthet som innebär att varje sjuksköterska ansvarar för färre patienter kan leda till en ökad patientsäkerhet. Somliga sjuksköterskor skulle välja att slå ihop flera landsting eller regioner, andra anser att staten bör ta över landstingens ansvar för sjukvården, medan andra anser att samarbetet mellan kommun och landsting behöver förbättras.

Sjuksköterskornas råd till landstingen:
• Högre lön och bättre löneutveckling för sjuksköterskor.
• Högre personaltäthet i hälso- och sjukvården.
• Mer tid för patienterna, mindre tid för administration och övriga arbetsuppgifter.
• Möjlighet till betald specialistutbildning, tydliga karriärvägar.
• Ökat inflytande, påverka schemaläggning och tid till återhämtning.