Regionpolitikernas prioriteringar för bättre hälso- och sjukvård

Publicerad 12 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (Foto: Wahlström Image & Design AB) och Anna-Lena Hogerud (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne (Foto: Per Wilkens).
Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (Foto: Wahlström Image & Design AB) och Anna-Lena Hogerud (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne (Foto: Per Wilkens).
Framtidens Karriär – Sjuksköterska har intervjuat två ansvariga för hälso- och sjukvården i två av Sveriges största landsting/regioner för att ta reda på vilka beslut de prioriterar i förhållande till vilka beslut sjuksköterskorna prioriterar.

– De beslut som finns med på sjuksköterskornas topp fem-lista motsvarar ungefär de önskemål jag förväntade mig. Jag anser att högre lön och en förbättrad löneutveckling är viktig, men vill även betona vikten av att sjuksköterskor ska kunna göra lönekarriär i den patientnära verksamheten. I dagsläget krävs ofta ett chefsuppdrag utanför den patientnära verksamheten för att sjuksköterskor ska kunna gå upp rejält i lön, men det är viktigt att samma möjligheter finns även i den patientnära verksamheten. Den generella lönespridningen bör öka bland sjuksköterskor, säger Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen samt ledamot i SKL:s sjukvårdsdelegation.

AST och patientnära arbete
Möjlighet till betald specialistutbildning är ytterligare en prioriterad fråga för Jonas Andersson. I Västra Götalandsregionen erbjuder man exempelvis AST.
– Det är viktigt att sjuksköterskor får använda sin arbetstid på ett optimalt sätt, vilket innebär att de får lägga så mycket tid som möjligt på patientnära arbete, säger Jonas Andersson.
Han anser även att en ökad del av den svenska vården bör flyttas från sjukhusen till primärvården. I Västra Götalandsregionen satsar man därför på att stärka den patientnära primärvården och hemsjukvården.

Öka medbestämmande
– De beslut som sjuksköterskorna föreslår går i mångt och mycket i linje med de frågor vi fokuserar på och arbetar med i Region Skåne. Att öka sjuksköterskornas medbestämmande och att introducera ett mer lyssnande ledarskap är viktiga frågor som vi arbetar aktivt med. Vi vill även minska sjukvårdspersonalens administrativa arbete så att mer tid kan ägnas åt patientnära arbete, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne samt ledamot i SKL:s sjukvårdsdelegation.

Fler specialistutbildade
– Att arbeta aktivt med att minska bristen på vissa kategorier av specialistutbildade sjuksköterskor är ytterligare en prioriterad fråga. Det handlar dels om att öka lönerna, men även om många andra frågor som gör regionen mer attraktiv, säger Anna-Lena Hogerud.
De viktigaste besluten att fatta för att förbättra hälso- och sjukvården är, enligt Anna-Lena Hogerud, att öka tillgängligheten i vården samt att få ihop ekonomin. I Region Skåne har cirka 150 sjuksköterskor rekryterats i år. En skattehöjning ligger i budgetförslaget för 2017 där pengarna ska gå till att satsa mer resurser på sjukvården, men det är oklart om höjningen går igenom då Socialdemokraterna och Miljöpartiet styr i minoritet i Skåne.
De frågor som i första hand bör samordnas nationellt är utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor, menar Anna-Lena Hogerud.
– Utökade medel till validering av nyanlända med vårdkompetens är exempel på en betydelsefull statlig satsning, säger hon.

Jonas Anderssons viktigaste beslut för att förbättra hälso- och sjukvården:
1. Löneutveckling och karriärvägar för sjuksköterskor.
2. Möjlighet till betald specialistutbildning.
3. Mer tid för patientnära arbete, mindre tid till administration.
4. Ökad frihetsgrad för varje vårdverksamhet att själv organisera och styra sin egen verksamhet.
5. Ökade möjligheter till kontinuerlig fortbildning för all vårdpersonal.
Anna-Lena Hogeruds viktigaste beslut för att förbättra hälso- och sjukvården:
1. Att öka tillgängligheten och minska köer inom vården.
2. Utökade resurser till sjukvården.
3. Mindre tid till administration och mer tid åt det patientnära arbetet.
4. Personcentrerad vård.
5. Möjlighet för specialistutbildningar med lön och bra introduktioner för nyanställda.