Presentation

Spännande tvärdisciplinärt samarbete på Karolinska

Publicerad 12 oktober 2016

Maria Nilsson, specialistsjuksköterska inom pediatrik och resurssjuksköterska och Marie Samuelsson Ahlgren, omvårdnadschef. Foto: Gonzalo Irigoyen
Maria Nilsson, specialistsjuksköterska inom pediatrik och resurssjuksköterska och Marie Samuelsson Ahlgren, omvårdnadschef. Foto: Gonzalo Irigoyen
Uppförandet av Nya Karolinska i Solna kommer att färdigställas 2018 men redan under hösten kommer den första delen ta emot patienter. Flera avdelningar är i full gång med flytten, som kommer att medföra nya arbetssätt, nya flöden och en mängd nya möjligheter.

I slutet av november kommer våning nio i den nya sjukhusbyggnaden bli hem åt enheter för barn med sjukdomar inom kardiologi, diabetes, lung/allergi, hormonsjukdomar och infektioner. Sammanslagningen kommer att innebära ett starkare samarbete över enhetsgränser och ge avsevärda möjligheter till tvärdisciplinär kompetens­utveckling.
– Just nu är det hektiskt, men väldigt intressant! Samtidigt som vi jobbar på som vanligt får vi kompetensutveckla oss och lära oss ny teknik och helt nya arbetssätt för att förbereda inför flytten. Senast i förra veckan var vi här i de olika arbetsgrupperna och det var roligt att integreras i andras sätt att arbeta och komma varandra närmare. Vi upptäcker saker hela tiden och det är spännande att fundera över hur vi kan förena våra arbetssätt under dessa nya förutsättningar, säger Maria Nilsson, specialistsjuksköterska inom pediatrik och resurssjuksköterska.

Anna-Karin Samuelsson, HR-direktör. Foto: Gonzalo Irigoyen
Anna-Karin Samuelsson, HR-direktör. Foto: Gonzalo Irigoyen
En historisk händelse
Flytten till det nya sjukhuset kommer att bli ett stort lyft för både patienter och personal, men det gäller att vara ödmjuk inför att förändringar kommer att behöva göras längs vägen. I en sådan dynamisk miljö krävs tydliga strukturer och rätt person på rätt plats så att var och en får utnyttja och utveckla sina kunskaper. Målet är naturligtvis att förbättra vården för patienterna och enligt HR-direktör Anna-Karin Samuelson är det angeläget att ta vara på medarbetarnas kompetens för att förädla vårdformer och diagnosmöjligheter.
– Det här är bokstavligen en historisk händelse; vi kommer att få vara delaktiga i att bygga upp en helt ny verksamhet som är unik såväl i Sverige som globalt och därmed måste vi ha en öppen dialog som präglas av förståelse och tålamod. Allt kommer inte att fungera som det alltid har gjort, men å andra sidan är tanken att det ska komma att fungera bättre. Våra medarbetare som arbetar hos oss gör det för att de vill utvecklas och få engagerande arbetsuppgifter och det vill vi svara upp mot.

Avsevärd utbildningspotential
Omvårdnadschefen Marie Samuelsson Ahlgren ger sitt medhåll och betonar att sjukhuset blir allt mer högspecialiserat vilket i sin tur skapar en ännu mer intressant arbetssituation utifrån ett vårdperspektiv.
– Man ska inte underskatta att det är de sjukaste patienterna som kommer till oss. Det ger stor variation, avsevärd utbildningspotential och möjligheter att forska för de som vill satsa på det, men det kräver också en flexibel attityd och förmåga att tänka nytt så att man kan kombinera beprövade behandlingsmetoder med ny forskning. Målet i nuläget är dock att fullt ut implementera den värdebaserade vården, bland annat genom den nya verksamhetsmodellen som just nu kretsar kring att utforma ett nytt sätt att arbeta i olika patientflöden.

Variation och gott arbetsklimat
Både Marie, Maria och Anna-Karin understryker att en framgångsrik nystart till syvende och sist handlar om att ha en positiv kultur på arbetsplatsen, där vi alltid sätter patienten först. Det inkluderar att ha god kollegial sammanhållning, att ha högt i tak och att skapa förmånliga möjligheter till kompetensutveckling.
– I och med att detta är ett universitetssjukhus får vi möta nya saker hela tiden och därigenom blir varje medlem av vårdteamet lika viktig som de andra, oavsett vilken roll man har. Majoriteten av all kompetensutveckling sker i arbetet och vi uppmuntrar att man roterar inom sjukhuset och vidareutbildar sig, något som ytterligare kommer att underlättas i och med flytten. Man kan säga att om man vill arbeta på nya sätt i nya miljöer, ta initiativ och driva förbättringsarbeten, då är det här på Nya Karolinska man ska vara, avslutar de.

Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset är en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården någonsin i Stockholms län, den så kallade Framtidsplanen, som ska leda till mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt i vården.
Sjukhuset tar emot de första patienterna i de nya byggnaderna i slutet av 2016 och uppgiften är att bedriva den mest avancerade sjukvården för de svårast sjuka och skadade samt grundforskning, patientnära klinisk forskning och utbildning. En ökad samverkan mellan sjukvård och forskning ska bidra till att nya forskningsresultat snabbare omsätts i nya behandlingsmetoder och läkemedel för patienten.

Karolinska Universitetssjukhuset
Solna, 171 76 Stockholm
Huddinge, 141 86 Stockholm
www.karolinska.se

www.karolinska.se/jobba-hos-oss/Bemanning/