Specialistutbildning gör jobbet roligare och öppnar fler dörrar

Publicerad 12 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg

Markus Frick, sjuksköterska som har specialistutbildat sig till distriktssköterska samt inom akutsjukvård.
Markus Frick, sjuksköterska som har specialistutbildat sig till distriktssköterska samt inom akutsjukvård.
Sjuksköterskor som väljer att gå en specialistutbildning skaffar sig en värdefull fördjupad kompetens som möjliggör ett mer självständigt och utmanande arbete. Som specialistsjuksköterska breddar du dina karriärmässiga valmöjligheter och kan dessutom axla mer ansvar i din yrkesroll.

– Mitt råd till sjuksköterskor som funderar på att gå en specialistutbildning är att börja arbeta på en generell vårdmottagning med många olika typer av patientkontakter. Där kan du känna dig för, så att du så småningom får klarhet i vilken specialistinriktning som passar dig bäst, säger Markus Frick, som varit sjuksköterska i tretton år och parallellt med arbetet har specialistutbildat sig till distriktssköterska samt inom akutsjukvård med subspecialisering inom postoperativ vård på Sophiahemmet Högskola.
Han har tidigare arbetat inom kommunal hälso- och sjukvård och intrahospital akutsjukvård. Sedan snart ett år tillbaka arbetar Markus Frick på postop-avdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Eftertraktade på arbetsmarknaden
– Specialistutbildningen gör dig mer eftertraktad på arbetsmarknaden och tillför mycket mervärde, både för patienten som får tillgång till specialistkompetens och för dig personligen eftersom en fördjupad kompetens generellt sett gör sjuksköterskearbetet roligare och mer utvecklande. I framtiden är jag helt säker på att specialistutbildningen kommer att löna sig även ekonomiskt, säger Markus Frick.
Han har genom åren haft stor nytta av sina specialistutbildningar, inte minst i sitt nuvarande arbete på postop-avdelningen, där samtliga sjuksköterskor är specialistutbildade och omvårdnadsarbetet är ansvarsfullt och ger möjlighet att fatta många självständiga medicinska beslut utifrån ett helhetsansvar för patienten.
– Det är viktigt att andelen specialistsjuksköterskor ökar, det bör finnas någon eller några specialister på varje enhet. Vi specialister har även en viktig funktion i arbetet med att kompetensutveckla våra sjuksköterskekollegor. En specialistutbildning gör att du har fler karriärmöjligheter att välja mellan. Den gör dig till exempel bättre rustad för olika typer av chefsuppdrag. Många som läst en specialistutbildning är väldigt intresserade av att tillgodogöra sig ny kompetens, det märks i det dagliga arbetet, säger Markus Frick.