Presentation

Unik satsning i Örebro: De studerar till drömjobben – med full lön

Publicerad 12 oktober 2016

17 sjuksköterskor är först ut i nya kompetenssatsningen AST vid Region Örebro län. Nu rampas satsningen upp kraftigt, konstaterar Marie-Louise Forsberg Fransson, Regionstyrelsens ordförande och Sahra Strandberg, ordförande Vårdförbundet Örebro. Foto: Lasse Persson
17 sjuksköterskor är först ut i nya kompetenssatsningen AST vid Region Örebro län. Nu rampas satsningen upp kraftigt, konstaterar Marie-Louise Forsberg Fransson, Regionstyrelsens ordförande och Sahra Strandberg, ordförande Vårdförbundet Örebro. Foto: Lasse Persson
– Vår närmast unika satsning på specialistutbildning för sjuksköterskor på betald arbetstid är mycket efterfrågad. Vi får många förfrågningar från färska och rutinerade sköterskor.
Det säger Sahra Strandberg, ordförande Vårdförbundet Örebro.

Marie-Louise Forsberg Fransson, regionstyrelsens ordförande, understryker det positiva mottagandet av kompentenssatsningen, även från arbetsgivarens sida.
– Det är glädjande på så många sätt att vi tillsammans spänt musklerna och utvecklat en lösning som även finns inskriven i kollektivavtalet. Det ger en kvalitet och kontinuitet som gynnar alla.
Det Sahra och Marie-Louise berättar om heter Akademisk SpecialistTjänstgöring (AST). De ser att denna möjlighet att kombinera jobb och studier, med full lön, ger flera vinnare. Sjuksköterskor som ger mer avancerad vård är bara ett exempel. Sahra utvecklar:
– Välmotiverad personal vill stanna och gör ett bättre jobb. För personalförsörjningen och arbetsron är AST guld värd. Samhället får också en effektivare vårdgivare, som är mindre känslig för personalförändringar.
AST är en satsning öppen för alla; för sköterskor i primärvården på vårdcentraler ute i länet, likaväl som anställda vid Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ). Till AST kan läggas satsningar på de två länsdelssjukhusen och USÖ. Dessutom har ett läkarprogram nyligen startats vid universitetet.
– De sjuksköterskor som söker sig till oss nu möter goda resurser, både när det gäller val av arbetsplats och personlig specialisering. AST har bara börjat, avslutar Marie-Louise Forsberg Fransson.

Matilda Hjärtmyr – Utbildar sig till specialistsjuk­sköterska, kirurgi
Matilda Hjärtmyr-7925

– Direkt efter examen jämförde jag villkoren för två olika tjänster som jag erbjöds och ville ha. Valet föll på Örebro av två tunga skäl: en trygg start som nyexaminerad sjuksköterska och möjligheterna till vidareutbildning. Det valet har jag aldrig ångrat – tvärt om.
– Jag utbildar mig nu till specialistsjuksköterska inom kirurgi eftersom jag lockas av de komplexa utmaningar jag möter inom fältet. Det är verkligen en kick i yrkeslivet att kunna kombinera jobb och studier på det strukturerade sättet. Med full lön, sedan kan man önska att lönespridningen över tid också speglar den nya kompetensen.
– Jag rekommenderar alla att läsa vidare då man får en helt annan förståelse och ett större sammanhang då man kan koppla ihop teori med sina kliniska erfarenheter. Det är en stor fördel att vara kvar i den kliniska verksamheten samtidigt som man studerar. Jag hade inte kunnat specialisera mig utan utbildningsförmånerna här.
Foto: Lasse Persson
Sandra Larsson – Utbildar sig till specialistsjuksköterska, barn och ungdom
Sandra Larsson-7939

– Innan man väljer att specialisera sig är det en mycket bra idé att jobba inom det fält man tänkt sig, för att se vardagen. Det görs möjligt av våra chefer innan man går in i AST.
– Jag specialiserar mig inom vården av barn och unga, det är ett fascinerande arbete med unika utmaningar varje dag. Det är verkligen inte bara små versioner av vuxna vi möter här, vilket ställer höga och stimulerande krav på mig i yrket. Krav jag kan möta med specialistutbildningen och samverkan med mina kollegor.
– Jag kan också se att patientnyttan blir stor när vi i personalen får chans till vidareutbildning. Det påverkar i sin tur det allmänna arbetsklimatet positivt. Eftersom yrket är så brett och arbetsgivaren så stor kan man söka sig till vårdcentraler, hemsjukvård, asylboende eller något annat för att få ytterligare omväxling i yrket. Vidareutbildning gör allt sådant lättare.
Foto: Lasse Persson
Linnea Persson – Utbildar sig till specialistsjuk­sköterska, psykiatri
orebro_image1– Det har funnits möjligheter till specialistutbildningar för sjuksköterskor tidigare, goda möjligheter. Jag har själv deltagit i många vidareutbildningar, liksom hundratals andra. Skillnaden är att AST innebär att man jobbar på halvtid och studerar på halvtid – med full lön. Det är en fantastisk möjlighet att utvecklas i yrket.
– Jag beslutade mig för att verkligen satsa på vidareutbildningen när jag kände att mina kunskaper inte räckte till för det jag vill kunna göra för våra patienter. Psykiatrin presenterar många utmaningar men jag blev faktiskt kär i psykiatrin redan när jag började jobba 2012 och vill verkligen lära mig mer och mer. Det garanteras nu genom AST och att våra chefer är extremt engagerade i vår utveckling.
Region Örebro län
• Ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur, näringslivsutveckling, med mera.
• Driftbudget 2016: 8,3 miljarder kronor, netto.
• Anställda: 10 000 (därav hälsa sjukvård: 7 700).
www.regionorebrolan.se
www.regionorebrolan.se