Läkarna vill höja sjuksköterskornas löner

Publicerad 15 december 2016
Text: Hanna Engström
Läkarnas viktigaste beslut
1. Högre lön, framförallt för sjuksköterskor
2. Bättre arbetsmiljö
3. Fler vårdplatser
4. Satsning på primärvården
5. Decentraliserad styrning, mer makt till professionen

”Om du skulle vara ansvarig för hälso- och sjukvården i ditt landsting/region, vilket/vilka beslut skulle du först fatta då?” Den frågan fick läkarna besvara i Framtidens Karriär – Läkares undersökning i september 2016. Högre lön, framförallt för sjuksköterskor och bättre arbetsmiljö var deras viktigaste prioriteringar.

Många läkare lyfte lönefrågan och menade att lönerna måste höjas, i synnerhet för sjuksköterskor. Flera framhöll att man borde införa en lönetrappa så att erfarenhet och kompetens premieras. Man såg högre löner som en möjlighet att både rekrytera och bibehålla duktig personal. Lönehöjningar ansågs särskilt viktig för seniora och erfarna sjuksköterskor.

Bättre arbetsmiljö
Näst efter lön skulle läkarna prioritera en bättre arbetsmiljö. Man vill skapa en frisk arbetsmiljö där de anställda trivs på jobbet. Tillräcklig bemanning och bra scheman med bättre arbetstider är några av åtgärderna. Arbetsmiljön ska göra verksamheten mer attraktiv och främja att personalen vill och orkar stanna på jobbet. Målet är en långsiktig arbetsmiljö med fokus på den anställde och patienten.

Fler vårdplatser
På plats nummer tre kommer ökat antal vårdplatser och därmed bättre kapacitet att ta hand om patienterna, bland annat akut sjuka. Någon påpekar också att det måste ske tillsammans med adekvat bemanning. Nästan lika viktigt tycker man att det är att satsa på primärvården. Den ökade sastningen bör ske med mer resurser, pengar och personal. En vill införa landsomfattande regelverk och andra nämner specifikt att man vill införa listningsstopp i primärvården.

Mer makt till professionen
Hack i häl kommer en önskan om att decentralisera vården. Man vill se mindre toppstyrning och plattare organisationer. Man tycker att enskilda kliniker ska få ökat inflytandet och mer självbestämmande. Ansvar och beslutsfattande bör flyttas till de som är ansvariga för verksamheten och professionen ska ha mer att säga till om, både vad gäller medicinska prioriteringar och organisation av vården. En person säger sammanfattningsvis: ”Lyssna på de som arbetar i verksamheten angående hur vården kan bedrivas på ett medicinskt säkert, värdigt och effektivt sätt”.

Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare 23–26 september 2016.