Presentation

Det är okej att vara ny på jobbet

Publicerad 15 mars 2017

Anna Tedelund, en av de sjuksköterskor som fått en mentor, Agneta Björkman, enhetschef för avdelning 3 och Bodil Samuelsson, en av fem mentorer på avdelning 3.
Anna Tedelund, en av de sjuksköterskor som fått en mentor, Agneta Björkman, enhetschef för avdelning 3 och Bodil Samuelsson, en av fem mentorer på avdelning 3.
Sedan ungefär ett år tillbaka har Stockholms Sjukhem satsat aktivt på att skapa ett omfattande introduktions- och mentorsprogram för nyanställda sjuksköterskor. Syftet är att skapa en trygg miljö att utvecklas i och att främja erfarenhetsutbyte.

Den nya mentorsmodellen testades inledningsvis på Palliativt Centrum vid Stockholms Sjukhem. Det stod snart klart att initiativet var en framgång och programmet rullades ut som en möjlighet för alla avdelningar.
– Det är viktigt att ha ett klimat på arbetsplatsen där vi tar hand om och stöttar varandra. Mentorsprogrammet är ett utmärkt sätt både att uppmärksamma och uppskatta erfarna sjuksköterskor och deras kunskap, och att ge en trygg plattform att stå på för nyanställda sjuksköterskor. Det är okej att vara ny på jobbet, även efter inskolning, och man blir aldrig fullärd, säger Agneta Björkman, enhetschef för avdelning 3.

En bra trygghet
Anna Tedelund är en av de sjuksköterskor som fått en mentor genom programmet. Liksom Agneta betonar hon att det är en trygghet att ha en mentor att vända sig till.
– Alla som arbetar här är hjälpsamma och stöttande, men det är ändå skönt att ha en mentor som jag får avsatt tid tillsammans med. Det är värdefullt för mig som nyutexaminerad att få ventilera tankar och frågor med en erfaren kollega. Det är också ett sätt att lära känna en arbetskamrat.

Vill ge tillbaka
På avdelning 3 finns i nuläget fem mentorer. En av dem som blev tillfrågad och sedermera genomgick mentorsutbildningen är Bodil Samuelsson. Hon har nyligen träffat sin första adept och ser fram emot att vara en stöttepelare för nya sjuksköterskor.
– När jag började som sjuksköterska hade jag också en mentor och det är något jag uppskattar än idag. Det är en bra erfarenhet och ett bra koncept. Därför vill jag nu ge tillbaka och förmedla såväl erfarenheter som kunskap och stöd. Det är dessutom intressant att få handleda och ha ett sådant utbyte med nya sjuksköterskor. Som mentor anpassar jag mig efter adeptens behov. Kort sagt är det positivt och utvecklande för alla parter, avslutar hon.

Stockholms Sjukhem
Stockholms Sjukhem är en privat vårdgivare som ägs och drivs av en stiftelse grundad 1867. Vi bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte. Stockholms Sjukhem erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom ASIH, palliativ vård, rehabilitering, geriatrisk vård, husläkarmottagning samt äldreomsorg. Vi har även en egen forskningsenhet. Stockholms Sjukhem har idag närmare 900 medarbetare.

Stockholms Sjukhem
Box 12230
102 26 Stockholm
Tel: 08-617 12 00
E-post: info@stockholmssjukhem.se
www.stockholmssjukhem.se

www.stockholmssjukhem.se