Presentation

Patientnära vårdutveckling på Skaraborgs Sjukhus

Publicerad 15 mars 2017

Karolina Strålin, IVA-sjuksköterska, Susan Lindberg, anestesisjuksköterska och Åsa Johansson, operationssjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus. Foto: Kimmo Lundahl
Karolina Strålin, IVA-sjuksköterska, Susan Lindberg, anestesisjuksköterska och Åsa Johansson, operationssjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus. Foto: Kimmo Lundahl
På Skaraborgs Sjukhus (SkaS) uppmuntras sjuksköterskorna att anta nya utmaningar, att utbilda sig och att göra karriär. Oavsett om de vill specialisera sig eller ta sig an ansvarsområden finns det en mängd alternativ att utforska.

Inom anestesi, operation och IVA bedrivs ett ständigt förbättringsarbete för att bredda personalens kompetens och skapa en engagerande och inspirerande arbetsmiljö. IVA-sjuksköterskan Karolina Strålin har till exempel sedan sin specialistutbildning kommit att bli drivande i det patientnära arbetet.
– Förutom att arbeta med sedvanliga IVA-sjuksköterskeuppgifter är jag tillsammans med en kollega ansvarig för vår Post-IVA-mottagning. Att stämma av med tidigare IVA-patienter och hjälpa dem att få en helhetsbild av vårdtiden är oerhört viktigt för patienten och givande för mig som sjuksköterska. Dessutom ger det oss ett utmärkt underlag för kvalitetskontroll och utvecklingsarbete.

Forskning om bättre vårdmöte
Liksom Karolina har anestesisjuksköterskan Susan Lindberg förbättringar av rutiner och metoder i fokus. 2013 disputerade hon med avhandlingen I hälsans spelrum – lek på vårdandets scen, där hon granskar hur man kan förbättra vårdmötet för barn med speciella behov.
– Jag har den stora förmånen att arbeta som narkossköterska tre dagar i veckan och med utbildning och utveckling av kliniken de andra två. Jag trivs med att studera vid sidan av och jag har alltid fått ett oerhört positivt bemötande från ledningshåll här på sjukhuset, så jag ser det som att jag har ett ansvar att föra vidare de kunskaper jag tillskansat mig.

Lärande som en röd tråd
Just lärandet löper som en röd tråd genom verksamheten vid Skaraborgs Sjukhus. För operationssjuksköterskan Åsa Johansson är det chansen att få kunskap om andra specialiteter tillsammans med sitt eget team som skapar arbetsglädje.
– På centraloperation har man alla typer av ingrepp och därmed behöver hela teamet ha förståelse för alla opererande specialiteters förutsättningar och behov. Det känns positivt att få vara delaktig i så varierande miljöer. Till syvende och sist är det alltid patienten man har i centrum och det är först i en fungerande helhet som vi kan skapa trygga vårdmöten, avslutar hon.

Skaraborgs Sjukhus
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) bedriver verksamhet på fyra orter i Skaraborg: Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi har över 4 000 medarbetare som tillsammans med patienter och samarbetspartners arbetar för att ge invånare i närområdet en god vård och hälsa. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att ge patienterna en säker vård och våra medarbetare en utvecklande och trivsam arbetsplats.

Skaraborgs Sjukhus Skövde
Tel. vxl: 0500-43 10 00
Epost: diariet.skas@vgregion.se
www.vgregion.se/skas

www.vgregion.se/skas