Presentation
Region Skåne Ny-Sjukskötersketjänst

Populärt program ger nya sjuksköterskor vingar

Publicerad 10 april 2024
Foto: Lars Jansson
Peter Olin ansvarar tillsammans med Paula Smetana-Ekström för programmet Ny-Sjukskötersketjänst vid Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus. Foto: Lars Jansson
Peter Olin ansvarar tillsammans med Paula Smetana-Ekström för programmet Ny-Sjukskötersketjänst vid Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus. Foto: Lars Jansson

– Vi vill ge våra nya sjuksköterskor vingar så att de kan flyga högt och säkert i sitt yrke, något vi också lyckas med. Det säger Paula Smetana-Ekström som tillsammans med Peter Olin ansvarar för programmet Ny-Sjukskötersketjänst vid Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus.

Rotationsprogrammet Ny-Sjukskötersketjänst har blivit en populär start för nyutexaminerade sjuksköterskor. Programmet, som för tre år sedan introducerades av FoU-enheten vid Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus, har hittills lyckats rekrytera 41 sjuksköterskor till verksamheten.
En viktig del av programmet är att genom coachning och samtalsstöd stärka sjuksköterskornas professionella självförtroende.
– Under de två år som programmet pågår får sjuksköterskorna utforska medicinverksamheten och olika opererande verksamheter som ortopedi, kirurgi, ÖNH och barn. Tredje blocket är inriktat på akutsjukvård medan det fjärde och avslutande blocket är valfritt. Det finns även avsatt tid för reflektion, fortbildning och kompetensutveckling. Målet är att skapa trygga och kompetenta sjuksköterskor som känner sig rustade för att möta utmaningarna i 2020-talets vård, säger Paula Smetana-Ekström, barnsjuksköterska och enhetschef för programmet Ny-Sjukskötersketjänst.

Bred kunskap
Ebba Nilsson blev färdig sjuksköterska för 1,5 år sedan, och valde att starta sin karriär med hjälp av Ny-Sjukskötersketjänst.
– Jag är intresserad av akutsjukvård och tack vare rotationsprogrammet har jag fått prova på olika former av specialiteten. I första blocket arbetade jag på en medicinsk akutvårdsavdelning, i block två var jag på en kirurgisk akutvårdsavdelning och nu gör jag mitt tredje block på den stora akutmottagningen. Jag har fått med mig mycket kunskap från avdelningarna vilket underlättar enormt i det snabba tempo som ibland kan råda på akuten.
Även Carin Kjellberg, som tog sin sjuksköterskeexamen i juni förra året, valde att börja sitt nya yrkesliv genom rotationsprogrammet.
– Jag sökte mig till Ny-Sjukskötersketjänst för att programmet ger en bred grund som är viktig för att man ska bli en bra sjuksköterska.
Rotationstjänsten innebär avdelningsbyte var sjätte månad, där varje nytt block inleds med en avdelningsspecifik introduktion på tre veckor.
– Visst är det en utmaning att vara ny på jobbet varje halvår, men samtidigt växer man hela tiden i sin roll, säger Carin och får medhåll av Ebba.
– När det var dags för mitt tredje block på akuten kände jag mig inte längre som en ny sjuksköterska, jag var bara ny på avdelningen.

KTC
En viktig del av Ny-Sjukskötersketjänst är utbildningen som är förlagd till Kliniskt Träningscentrum, KTC. Här tränas deltagarna i programmet av erfarna sjuksköterskor som Ann Melin, klinisk lärare inom verksamhetsområde ortopedi.
– Här möter vi både nyfärdiga och icke-färdiga sjuksköterskor och har förmånen att följa deras utveckling från osäkra studenter till säkra, stolta, rakryggade sjuksköterskor – det är enormt roligt.
Även kollegan Jenny Hagbo Gudiol, specialistsjuksköterska inom bland annat akutsjukvård, har en fot kvar på MAVA.
– Alla kliniska lärare jobbar en viss del ute i vården för att inte tappa kompetensen och kunna anpassa utbildningen efter verkligheten.

Blir flygfärdiga
Det bästa med jobbet som klinisk lärare, tycker både Ann och Jenny, är alla möten med individer från olika verksamheter.
– Här träffar vi allt från studenter och nyanställda till läkare och sjuksköterskor som varit länge i yrket. Jobbet som klinisk lärare ger väldigt mycket tillbaka, för man utbildar också sig själv genom att lära andra, säger Ann.
Paula konstaterar att det är genom att skapa trygga och kompetenta sjuksköterskor man kan säkerställa en högkvalitativ vård och möta de utmaningar som präglar vården i dagens samhälle.
– Med hjälp av programmet Ny-Sjukskötersketjänst och med stöd från engagerade ledare och kliniska lärare kan vi få våra nya sjuksköterskor att flyga högt och göra verklig skillnad, både för patienter och samhället i stort.

Region Skåne – Programmet Ny-Sjukskötersketjänst

Ny-Sjukskötersketjänst i Helsingborg och Ängelholm erbjuder en unik möjlighet för sjuksköterskor som arbetat i max ett år, att under en tvåårsperiod få en stark grund inom somatisk vård genom att prova på att arbeta i olika verksamheter. Att börja i sin nya yrkesroll kan vara utmanande; vi är här för att hjälpa dig att bygga en trygg och mångsidig kompetens. Vi tror på att skapa en bro mellan utbildning och yrkesliv för att ge dig en säker start i din karriär.

Klicka här för att läsa mer och ansöka