Palliativ vård

Palliativ vård fokuserar mer på livet

Publicerad 10 april 2024
Text: Annika Wihlborg
Caroline Persson, årets sjuksköterska i palliativ omvårdnad 2023.
Caroline Persson, årets sjuksköterska i palliativ omvårdnad 2023.

Palliativ vård är en aktiv vårdform som fokuserar mer på livet än döden. Det är en vårdform som ger utrymme för ett holistiskt perspektiv på varje patient och en möjlighet för sjuksköterskor att göra verklig skillnad för patient och närstående i både tidig och sen palliativ fas. Det anser Caroline Persson, som 2023 utsågs till årets sjuksköterska i palliativ omvårdnad.

I samråd med patienter, närstående och andra professioner ansvarar sjuksköterskor inom palliativ vård för omvårdnaden av patienter med komplexa vårdbehov under palliativa vårdens olika faser och i livets slutskede. En sjuksköterska inom palliativ vård arbetar med personer med livshotande sjukdomar i alla åldrar på palliativa enheter, i slutenvård, hospicevård, primärvård eller kommunal hälso- och sjukvård.
– Palliativ omvårdnad handlar om att synliggöra hela individen och att vara lyhörd för patientens önskemål och behov. Utifrån det skräddarsyr vi omvårdnaden för varje individ. En viktig aspekt av palliativ vård är stöd till närstående. Det är ofta helt avgörande för att de ska må bra och orka med situationen och känna trygghet. Det är ett område som jag brinner för lite extra, säger Caroline Persson, som är specialistsjuksköterska i onkologisk omvårdnad med inriktning palliativ vård och arbetar på ASIH Ängelholm.

”Palliativ omvårdnad handlar om att synliggöra hela individen och att vara lyhörd för patientens önskemål och behov.”

Vårdar i tidig palliativ fas
Hon tilltalades av grundfilosofin inom palliativ omvårdnad, som bygger på att, utifrån ett holistiskt perspektiv, bidra till ökat välbefinnande och en så god livskvalitet som möjligt för patienten. Här lär sig sjuksköterskor att tillvarata patientens egna resurser, och att fokusera på möjligheter i stället för begränsningar.
– Numera möter vi många patienter redan i en tidig palliativ fas, vilket innebär att vi vårdar dem under relativt långa tidsperioder. Som sjuksköterska i palliativ vård kan man verkligen göra skillnad med betydelsefulla insatser för patienter och närstående. Vi samarbetar mycket med hemsjukvården, och onkologen och andra specialistkliniker. Vårt övergripande fokus är alltid att den palliativa vården, var än patienten befinner sig i sin sjukdomsfas, ska bli så bra som möjligt på patientens egna villkor, säger Caroline Persson.

Lyssna in patienten
Hon rekommenderar sjuksköterskor som är nya inom palliativ vård att i första hand söka sig till en vårdavdelning eller ett hospice. Efter ett par år kan arbete i hemmet i ASIH-team bli aktuellt.
– Att aktivt lyssna in vad patienten tycker är viktigt och vilka önskemål och drömmar de har kring sin sista tid i livet är en viktig egenskap för sjuksköterskor i palliativ vård. Önskemålen kan handla om att patienten vill eller inte vill ta emot vård. Det här är dessutom ett område under ständig utveckling med exempelvis nya tekniker för symtomlindring, säger Caroline Persson.