Presentation

Tryggare sjuksköterskor i banbrytande projekt

Publicerad 15 mars 2017

Birgitta Milton, vårdchef, Sophie Vrang, chefssjuksköterska, Ulrika Lindh, klinisk ledningssjuksköterska och Gunnar Modin, utbildningsledare. Foto: Thomas Henrikson
Birgitta Milton, vårdchef, Sophie Vrang, chefssjuksköterska, Ulrika Lindh, klinisk ledningssjuksköterska och Gunnar Modin, utbildningsledare. Foto: Thomas Henrikson
Medicinkliniken på Danderyds sjukhus går i bräschen för ett helt nytt arbetssätt för sjuksköterskor. Målet är att stärka såväl professionen som patientsäkerheten. Här kan du som sjuksköterska utvecklas i din kliniska karriär i en lärande, stöttande och hållbar miljö.

En hörnsten i det nya arbetssättet är den nyinrättade tjänsten klinisk ledningssjuksköterska, KLS. Tjänsten är både en karriärväg i sig och ett sätt att underlätta för sjuksköterskorna i omvårdnadsprocessen. Rollen har inspirerats av hur läkare arbetar, där överläkaren alltid har ett ansvar att handleda och stötta mer juniora kolleger.
– Vi vill genom ett coachande ledarskap skapa förutsättningar för nya sjuksköterskor att landa i yrket. Men lika viktigt är att ge stöd även till mer erfarna sjuksköterskor. Man lär sig och utvecklas genom hela karriären, säger Ulrika Lindh, som är en av de nytillträdda kliniska ledningssjuksköterskorna.
Eftersom den kliniska ledningssjuksköterskan ansvarar för den avancerade delen av omvårdnad säkerställs kvaliteten för 10-12 patienter.
– Det gäller framför allt omvårdnadsprocessen men kan även gälla allt från medicinering till etiska dilemman och reflektion av bedömningar. Detta är en modell för att skapa en hållbar arbetsmiljö och stärka både sjuksköterskor och patientsäkerhet. Det är ett fantastiskt spännande sätt att arbeta, säger Ulrika, som arbetat mycket med utbildning och sett att det finns stora behov av denna typ av stöd.

Utveckling och kompetens
En viktig del i satsningen på sjuksköterskor är också den nya karriär- och kompetensstegen, som tydligt pekar ut löneutveckling och karriärvägar utifrån kunskap och verksamhetsbehov.
– Den är detaljerad och konkret med ett starkt medarbetarperspektiv. Den individuella utvecklingen och kompetensen är centrala delar, berättar utbildningsledaren Gunnar Modin.
Sophie Vrang, som är chefssjuksköterska på gastroenterologi- och hepatologi-avdelningen, framhåller att också chefskapet förändras och blir mer tydligt inriktat på omvårdnad.
– Vi menar att detta kommer att leda till en långsiktigt hållbar förändring av sjuksköterskans roll på alla nivåer. Det är inte bara ett sätt att möta vårt rekryteringsbehov, utan ett nydanande och unikt arbetssätt, säger hon.
Sophie får med håll av vårdchef Birgitta Milton.
– Det handlar om en förstärkning av hela professionen. Här på medicinkliniken på Danderyds sjukhus leder vi vägen för en tryggare sjuksköterskeroll, högre kvalitet och bättre patientsäkerhet.

Medicinkliniken på Danderyds sjukhus
Medicinkliniken på Danderyds sjukhus driver ett unikt pilotprojekt för att stärka sjuksköterskeprofessionen. Syftet är att skapa en attraktiv, hållbar arbetsmiljö, tydliga karriärvägar, fokuserat kvalitetsarbete och högre patientsäkerhet. Projektet pågår på tre avdelningar på medicinkliniken under 2017 och första hälften av 2018.

Medicinkliniken på Danderyds sjukhus
www.facebook.com/dsmedicinkliniken


http://www.ds.se/Om-oss/Organisation/Internmedicin/