Presentation

Utvecklas inom beroendevård på Capio Maria

Publicerad 15 mars 2017

Sofia Andersson, sjuksköterska på Capio Marias akutmottagning. Foto: Thomas Henrikson
Sofia Andersson, sjuksköterska på Capio Marias akutmottagning. Foto: Thomas Henrikson
Capio Maria på Södermalm i Stockholm erbjuder frivillig, specialiserad beroendevård för personer över arton år. Här arbetar sjuksköterskor med beroendepatienter och riskbrukare i kompetensöverskridande team. Att arbeta med beroendevård är spännande, utvecklande och givande.

– Jag sökte mig till Capio Maria eftersom jag ville lära mig mer om beroendevård. Jag gör en första bedömning av patienternas vårdbehov och tar hand om patienterna som läggs in på vår intagningsavdelning, säger Sofia Andersson, som tog sjuksköterskeexamen år 2000 och sedan fyra år tillbaka arbetar på Capio Marias akutmottagning.
Sofia Andersson har utvecklats och lärt sig mycket om beroendevård sedan hon började på Capio Maria.
– Det som gör att jag verkligen trivs med mitt jobb är att sammanhållningen mellan oss kollegor är mycket god, det känns att de som jobbar här verkligen tycker att det är roligt att gå till jobbet. Det är också en fördel att Capio Maria ligger centralt i Stockholm, säger Sofia Andersson.
– Året efter sjuksköterskeexamen arbetade jag på infektionsavdelningen på Huddinge sjukhus, där jag mötte många missbrukare med infektionssjukdomar. Jag bestämde mig för att satsa på beroendevård och sökte mig därför till Capio Maria, säger Linus Norberg, som började arbeta på Capio Marias akutmottagning året därpå. Sedan 2012 arbetar han på öppenvårdsmottagningen och ägnar sig mycket åt samtal och möten med patienter med olika typer av beroendeproblematik.

Linus Norberg, sjuksköterska på Capio Marias öppenvårdsmottagning.
Linus Norberg, sjuksköterska på Capio Marias öppenvårdsmottagning.
Motiverande samtal
När han började arbeta på Capio Marias öppenvårdsmottagning gick han psykoterapeututbildningen Steg 1 och började arbeta mer med att möta beroendepatienter via samtal. En av de faktorer som bidrar till att Linus Norberg trivs med sitt jobb är variationen och möjligheten att arbeta självständigt.
– Två dagar i veckan arbetar jag med riskbrukare och beroendepatienter i Farsta och Sickla. Jag gillar att möta olika typer av patienter med varierande bakgrund och grad av beroendeproblematik. När jag möter patienter gör jag självständiga bedömningar av deras vårdbehov. Jag arbetar också mycket med motiverande samtal. Att arbeta med beroendevård är utvecklande, intressant och givande, särskilt när jag kan motivera patienter till ett förändrat beteende. Capio Maria är en bra arbetsgivare, de har verkligen tilltro till min kompetens som sjuksköterska och satsar även mycket på kompetensutveckling, säger Linus Norberg.

Capio Maria
Capio Maria arbetar med frivillig, specialiserad beroendevård för personer över arton år. Vi vänder oss även till anhöriga till människor som är beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika. Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Målet för vårt arbete är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient. Våra främsta drivkrafter är kvalitet, medkänsla och ansvar.

Capio Maria
Wollmar Yxkullsgatan 25
118 50 Stockholm
www.capio.se

www.capio.se