Presentation

Vi ser hela människan, inte bara en diagnos

Publicerad 15 mars 2017

Anna Ström och Åsa Olsson, omvårdnadsansvariga sjuksköterskor på särskilt boende. Foto: Lars Berglund
Anna Ström och Åsa Olsson, omvårdnadsansvariga sjuksköterskor på särskilt boende. Foto: Lars Berglund
Efter tre år som sjuksköterska inom landstinget sökte sig Anna Ström till socialförvaltningen i Mora för att arbeta som omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) på ett särskilt boende.
– Arbetet ger en bred inblick i den medicinska vardagen och har ett tydligt fokus på omvårdnad där vi ser hela människan och inte bara en diagnos.

Anna Ström arbetar sedan i somras som OAS för 26 boende, fördelade på två demensavdelningar och en geri-psykriatisk avdelning på ett särskilda boende.
– Det som lockade var de attraktiva arbetstiderna och ett mer självständigt arbete med tydlig inriktning på omvårdnadsprocessen, samt att mötet med patienten ofta sker i en lugn miljö.
Åsa Olsson har en liknande historia. Efter sjuksköterskeexamen för tio år sedan arbetade hon ett antal år på lasarettet i Mora för att 2010 söka sig till socialförvaltningen i Mora.
– I dag har jag omvårdnadsansvar för 27 personer mellan 70 och 102 år. Många är multisjuka och har olika diagnoser vilket ger en ökad kunskap om många olika sjukdomstillstånd.
Alla sjuksköterskor inom särskilda boenden arbetar i team med undersköterska, enhetschef, arbetsterapeut och sjukgymnast.
– Arbetet som OAS är visserligen självständigt, men du är aldrig ensam. Vi är sex sjuksköterskor inom samma byggnad, har gott stöd av varandra och drar nytta av varandras kompetens, säger Anna.

Utvecklande
Som OAS ingår bland annat arbete med olika kvalitetsregister samt att undervisa och handleda undersköterskor i omvårdnadsarbetet, läkemedelshantering och hantering av medicinskteknisk utrustning.
– Vi planerar också innehållet i ronderna med läkaren, som är här en gång i veckan. En viktig uppgift är också att försöka skapa en bra kontakt med anhöriga så att de känner sig trygga med den vård vi ger, säger Anna.
För att trivas som sjuksköterska inom särskilt boende menar Åsa och Anna att det är viktigt att vara trygg i sin yrkesroll.
– Ingen talar om för mig vad jag ska göra, planeringen och utförandet av arbetsuppgifter är mitt eget ansvar. Gillar man det och omvårdnad av äldre människor är detta världens bästa jobb, säger Åsa.
Anna nickar instämmande.
– Även om vi inte är med i den direkta omvårdnaden utan mer planerar och styr vården så följer vi våra patienter dagligen. På detta sätt får vi förutsättningar att se resultat av vårt arbete. Jag känner att jag hamnat helt rätt och vill fortsätta utvecklas i mitt arbete och inom demensvården.
Åsa har redan tagit nästa steg; inom kort börjar hon en tjänst som samordnare på HS-enheten.
– Detta innebär bland annat att inskola nya sjuksköterskor i syfte att ge alla samma grund för arbete som OAS inom socialförvaltningen. En spännande utmaning jag verkligen ser fram emot!

Mora kommun
Hälso- och sjukvårdsenheten på socialförvaltningen i Mora består av ca 40 sjuksköterskor. Verksamheten är fördelad inom särskilt boende, hemsjukvård och LSS/socialpsykiatri samt kväll/nattjänstgörande sjuksköterskor och en demenssköterska. HS-enheten samverkar även med hemgångsteam och vid introduktion av baspersonal. Sveriges viktigaste jobb finns i Mora kommun. Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt arbete – där din insats gör skillnad.

Mora kommun
Björn Hansson, enhetschef
792 80 Mora
Tel: 0250-264 39
www.mora.se/stod–omsorg

www.mora.se/stod--omsorg