Presentation

Gröna korset: förbättrar vården och arbetsmiljön

Publicerad 11 oktober 2017

Efter arbetspasset samlas medarbetarna i fem-tio minuter för genomgång av passet. Från vänster: Åsa Kuivanen, Mia Ström, Camilla Skur, Ingela Hedman och Frida Böhn. Foto: Thomas Schulz
Efter arbetspasset samlas medarbetarna i fem-tio minuter för genomgång av passet. Från vänster: Åsa Kuivanen, Mia Ström, Camilla Skur, Ingela Hedman och Frida Böhn. Foto: Thomas Schulz
Geriatrikavdelningarna på Kungälvs sjukhus följer sedan en tid både patientsäkerhet och arbetsmiljö med hjälp av Gröna Korset, för att förbättra båda områdena. Från start märkte man ökad delaktighet, uppmärksamhet och öppnare diskussioner.

Gröna Korset är en metod som används i många branscher för att följa upp personsäkerhet. Inom Västra Götalandsregionen har den använts i arbetet med patientsäkerhet. Nu har Kungälvs sjukhus tagit det ett steg längre: Sedan en tid följer de upp arbetsmiljön på samma sätt.
Metoden hade de lärt sig genom studiebesök hos VGR-kollegorna på Södra Älvsborgs sjukhus. Den går ut på att medarbetarna, varje dag, samlas för att summera patientsäkerhetsläget om de uppmärksammat risker eller om det inträffat något konkret.
– Vi tänker att vi – mer systemat­iskt och varje dag – måste arbeta för att medarbetarna ska ha det bra, precis som vi arbetar med patienternas välmående och säkerhet, säger vårdenhetschef­erna Malin Friberg och Åsa Kuivanen.

Hänger ihop
Sedan några månader tillbaka inkluderar deras dagliga möte att de summerar arbetspasset från både patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. För att det ska ge effekt är det viktigt med trygghet, så att medarbetarna vågar säga ifrån när något är fel eller jobbigt.
– Det blir bra diskussioner som oft­ast glider över i arbetsmiljöfrågor av sig själv. Perspektiven är så nära varandra att det ibland kan vara svårt att avgöra om det är ett arbetsmiljöproblem eller ett patientsäkerhetsproblem vi har att handskas med. Sedan vi började arbeta så här har de starka sambanden mellan patientsäkerhet och arbetsmiljö blivit mycket tydligare för oss, säger Malin Friberg.
– Patientsäkerhet och arbetsmiljö hänger ihop. Om en dag har varit dålig från ett patientsäkerhetsperspektiv så har den nästan alltid varit dålig från ett arbetsmiljöperspektiv också. Ofta arbetar man med arbetsmiljö och patientsäkerhet i parallella spår med separata handlingsplaner. Om man istället kan kraftsamla resurserna kan man få bättre effekt för såväl medarbetare som patienter, säger Åsa Meland som är sjukhusets utvecklingschef.

Det handlar om oss
Efter arbetspasset samlas medarbetarna i fem–tio minuter för genomgång av passet. De värderar risker och händelser och färgmarkerar dagens datum i Gröna Korset. En grön dag är problemfri. En gul dag innebär att de har identifierat en risk för vård- eller arbetsskada. Om det inträffat en skada klassas dagen som orange och en allvarlig skada innebär att dagen blir röd. Förbättringsidéer lyfter de till förbättringstavlan. Flera av medarbetarna tycker att det är bra att synliggöra arbetsmiljö- och patientsäkerhetsfrågor.
– Visst var det lite motstånd först, så som det ofta kan vara när man ska börja med något nytt, men även om vi inte har hållit på så länge så tycker jag att arbetssättet känns självklart och vi märker ju att det leder till förbättringar säger Josefine Andersson, sjuksköterska.
– Vi har blivit mer medvetna och uppmärksamma. På mötena tar vi upp både små och stora frågor och hur vi kan lösa problem och undvika dem i framtiden, säger undersköterskan Frida Böhn.
– Man kan göra det här hur svårt eller hur enkelt som helst. Vi har gjort det lätt, börjat småskaligt och lärt oss efter hand. Det tar fem minuter varje dag och det är det värt, säger Ingela Hedman, specialistsjuksköterska. För att alla ska gå från jobbet med en bra känsla avslutar de med att lyfta fram en bra händelse, som de skriver upp i sin solros.
I höst kommer fler avdelningar på Kungälvs sjukhus att börja arbeta med Gröna Korset för både arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Foto: Thomas Schulz
Foto: Thomas Schulz
Kungälvs sjukhus
Kungälvs sjukhus erbjuder specialistvård och här finns akutmottagning för internmedicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik och psykiatri. Vid sjukhuset finns även intensivvård, bild- och funktionsmedicin och laboratoriemedicin. Sjukhuset samverkar med kommuner och primärvård i närområdet med inriktning att ha en gemensam helhetssyn för patientens väg genom vården. Sjukhuset har som mål att ge högsta kvalitet i det medicinska omhändertagandet.

• Områdesansvar för cirka 122 000 invånare
• Cirka 1 600 anställda
• Cirka 200 vårdplatser

Vill du veta mer? Kontakta Maria Berglund för mer information:
Tel: 0303-989 46, E-post: maria.h.berglund@vgregion.se
www.vgregion.se/ks