Presentation

Här uppmuntras sjuksköterskor till akademisk karriär

Publicerad 11 oktober 2017

Kersti Theander och Karin Änge­by. Foto: Erik Nygren
Kersti Theander och Karin Änge­by. Foto: Erik Nygren
– Att kombinera kliniskt arbete med forskning gör att jobbet blir väldigt roligt. Det säger Kersti Theander, forskningschef inom Landstinget i Värmland, som har i uppdrag att skapa goda förutsättningar för forskning och evidensbaserad utveckling av vården.

Som sjuksköterska finns det flera olika karriärvägar att välja mellan. Historiskt sett har specialisering eller chefsspåret varit de mest förekommande. Men vården har också ett stort behov av fler sjuksköterskor som utbildar sig på forskarnivå. Inom Landstinget i Värmland uppmuntras medarbetare att göra akademisk karriär.
Kersti Theander, som själv har en lång bakgrund som sjuksköterska, disputerade för tio år sedan och är numera docent och forskningschef på centrum för klinisk forskning.
– I Landstinget i Värmland har vi relativt goda förutsättningar att erbjuda betalda doktorand- och forskartjänster. Det finns även goda möjligheter till delade tjänster där forskning kan bedrivas parallellt med kliniskt arbete.
Karin Ängeby, barnmorska på kvinnokliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad, började sin forskarutbildning 2012.
– Att kunna ha kvar det kliniska engagemanget och samtidigt ägna sig åt forskningsstudier har varit jättebra, säger Karin, som förutom forskningen och arbetet på kliniken även har ett uppdrag som klinisk adjunkt på barnmorskeutbildningen.

Många möjligheter
Variationen i arbetsuppgifter, ständigt nya utmaningar och stora utvecklingsmöjligheter är, enligt Karin, viktiga anledningar till att hon haft samma arbetsgivare i snart 30 år.
– Jag har inte varit intresserad av ledningsuppdrag men ändå velat vara med och påverka. Då är det akademiska spåret en bra väg. Genom forskningen kan jag vara med och utveckla vård och verksamhet utan att vara chef.
Kersti nickar instämmande.
– Det är inte bara att vi ska utveckla vården, det vi gör måste också bygga på evidens. Genom forskning och dess implementering kan vi hålla en fortsatt hög kvalitet på den vård som landstinget erbjuder.
För framtiden hoppas Kersti på att fler sjuksköterskor upptäcker och anammar forskningen som karriärväg.
– Jag vet av egen erfarenhet att det är lätt att fastna i arbetet med att vårda här och nu. Men för att ge våra patienter den bästa vården idag och framöver behöver forskningen på ett tydligare sätt bli en del av det vardagliga arbetet. Forskande sjuksköterskor är en viktig del av den strävan.

Landstinget i Värmland
Landstinget i Värmland erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård av allra högsta kvalitet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning.

Landstinget i Värmland
651 82 Karlstad
www.liv.se
www.liv.se/jobb