Hur ska barnmorskor behållas långsiktigt?

Publicerad 11 oktober 2017
Text: Marianne Sjöberg

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Svaren i undersökningen ger en tydlig bild av hur barnmorskor ska attraheras och behållas långsiktigt inom förlossnings- och mödravården. Högre lön, bättre bemanning och rimlig arbetstid.

Barnmorskor har svarat på hur arbetsvillkoren måste förändras för att attrahera och behålla barnmorskor långsiktigt inom förlossnings- och mödravården.

Lön och fler barnmorskor
Majoriteten av de tillfrågade barnmorskorna tog upp lönen som i deras tycke är för låg. Att utbilda sig till barnmorska tar många år och det är ett oerhört ansvarsfullt jobb de gör. Man ansåg också att lönetrappan bör ses över, då de som har jobbat länge riskerar att halka efter de nyanställda.
Arbetssituationen på en förlossningsavdelning är ofta stressad då ingen förlossning är den andra lik. Många anser att det ska finnas en barnmorska som följer en patient från intag till att barnet är fött och det administrativa efterarbetet är klart. En ökad bemanning gör att arbetsbördan kan fördelas bättre när många förlossningar pågår samtidigt.

Arbetstid och arbetsmiljö
Det framkom i undersökningen att det är få barnmorskor som arbetar heltid på grund av all stress det innebär att ha ansvar för flera föderskor samtidigt. ”Heltidsarbete ska inte vara omöjligt att orka med.” Många vill också ha möjlighet att välja arbetstid och vara delaktiga i schemaläggningen.
Mindre enheter, lugnare tempo med färre patienter per barnmorska, tid för återhämtning och reflektion innan man tar emot nästa familj. Flera barnmorskor känner sig otillräckliga och misslyckade i sitt arbete. Lugna förlossningar där en barnmorska utstrålar säkerhet och närvaro är en förutsättning för att det ska bli en positiv upplevelse för familjen.
Brist på kompetensutveckling angavs också. Den behövs både i utvecklingssyfte men också för att kunna göra karriär inom yrket.

Viktigast för att attrahera och behålla barnmorskor långsiktigt
1. Lön efter kompetens
2. Fler barnmorskor på förlossningsenheterna
3. Kortare arbetstid
4. Bättre arbetsmiljö
5. Möjlighet till kompetensutveckling