Regionernas ekonomi

Efterlyser långsiktiga satsningar på sjuksköterskor

Publicerad 10 april 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Carin Wesström, Danderyds sjukhus
Martin Jarl, anestesisjuksköterska i Region Stockholm. Foto: Carin Wesström, Danderyds sjukhus
Martin Jarl, anestesisjuksköterska i Region Stockholm. Foto: Carin Wesström, Danderyds sjukhus

När Framtidens Karriär – Sjuksköterska frågade sjuksköterskor vad de anser att regionsjukvården skulle kunna spara på svarade 55 procent antalet chefer, 53 procent regionledningen och 47 procent ekonomi och administration. Anestesisjuksköterskan Martin Jarl efterlyser i stället långsiktiga satsningar på anställda sjuksköterskor i regionerna.

– En anledning till att många sjuksköterskor vill dra ner på chefer, regionledning och administration är förmodligen att det är lättare att skära ner på andra yrkeskategorier än sin egen. Men de här kategorierna står för en relativt liten andel av regionernas samlade personalkostnader. Att dra ner på ekonomi och administration kan visserligen förbättra årets kalkyl, men det löser inga långsiktiga ekonomiska eller kompetensförsörjningsmässiga problem, säger Martin Jarl, anestesisjuksköterska i Region Stockholm, kassör i Riksföreningen för anestesi och intensivvård samt administratör för Sjuksköterskan, Sveriges största Facebookgrupp för sjuksköterskor.

Satsa för att behålla personal
Han hänvisar till en prognos från SKR som anger att antalet personer över 80 år kommer att öka med nästan 50 procent fram till 2031. Det ställer självklart stora krav på en förstärkt kompetensförsörjning i hela sjukvården. Martin Jarl påpekar att den stora utmaningen består i att samtidigt som behoven av personal till välfärden växer så ökar personer i arbetsför ålder endast med fyra procent under samma period. Långsiktiga satsningar för att attrahera och behålla sjuksköterskor är därför ett måste om svensk hälso- och sjukvård ska ha en chans att klara av sitt framtida uppdrag.

”Begränsningen av hyrpersonal borde ha föregåtts av långsiktiga satsningar på den fastanställda personalen.”

Ersätt hyrstopp
48 procent av sjuksköterskorna i undersökningen anser att regionsjukvården bör spara in på inhyrd sjukvårdspersonal. Martin Jarl anser att hyrstoppen som införts i många regioner i stället bör ersättas av en begränsning, så att att hyrpersonal kan användas vid tillfälliga vakanser, men inte till att driva hela vårdavdelningar. Han varnar samtidigt för att hyrstoppen riskerar att leda till ett långsiktigt kompetenstapp i regionsjukvården när många tidigare hyrsjuksköterskor väljer andra arbetsgivare.
– Begränsningen av hyrpersonal borde ha föregåtts av långsiktiga satsningar på den fast anställda personalen i regionerna. De besparingar som görs när andelen hyrpersonal minskar bör ju läggas på de fast anställda sjuksköterskorna. För tillfället överväger många tidigare hyrsjuksköterskor att söka sig till kommuner, den privata vårdsektorn eller arbetsgivare i Norge. Långsiktiga satsningar krävs för att locka tillbaka dem till regionerna, säger Martin Jarl, som även påpekar att förlusten av de inhyrda sjuksköterskorna i många fall innebär mer övertid för de fast anställda, vilket ofta är nästintill lika kostsamt som att hyra in.

Kompetensutveckling viktig
Han anser att regioner som befinner sig i ett ekonomisk ansträngt läge absolut inte bör dra ner på kompetensutveckling för sjuksköterskor. Det kan i förlängningen få konsekvenser för patientsäkerheten.
– Utan kontinuerlig kompetensutveckling riskerar vi att stagnera som yrkesgrupp. Regionsjukvården bör dessutom satsa på att öka andelen kvalificerad personal, bland annat fler sjuksköterskor, för att kunna klara av framtida behov, säger Martin Jarl.

Flera regioner har underskott i sin ekonomi just nu. Vilka av följande kostnader anser du att regionsjukvården skulle kunna spara på? Ange gärna flera.

Diagram över vad regionerna bör spara pengar på.
1. Antal chefer
2. Regionledning
3. Inhyrd sjukvårdspersonal
4. Ekonomi och administration
5. HR
6. Externa tjänster
7. Kommunikation
8. Genom bättre triagering
9. IT
10. Fast anställd sjukvårdspersonal
11. Lokalyta
12. Antal vårdplatser
13. Annat

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 12–16 oktober 2023. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 1,9–3,2 procentenheter.