Presentation

”Jag har världens bästa jobb”

Publicerad 11 oktober 2017


Ständigt nya utmaningar och ett fantastiskt teamarbete. Två komponenter som gjort att Marie Sandén Tornberg arbetat som operationssjuksköterska vid centrallasarettet i Växjö i snart 25 år.
– Verksamheten erbjuder stora möjligheter att utvecklas både som människa och yrkesperson.

Marie Sandén Tornberg, operationssjuksköterska vid centrallasarettet i Växjö, konstaterar att hon har världens bästa jobb.
– Här finns en stor operationsavdelning med många olika typer av ingrepp och patienter. Vi medarbetare måste hålla oss à jour och har fortgående både intern och extern utbildning. Jag stormtrivs, är mycket stolt över mitt jobb och upplever det jag gör som viktigt.
Operationsavdelningen är en del av Kirurgi-, kvinno- och barncentrum Region Kronoberg som även omfattar Barn- och ungdomskliniken där Sofia Grimheden arbetar som barnsjuksköterska.
– Jag kom till kliniken 2007 och har hamnat helt rätt. Här har jag goda arbetsförhållanden och en bra ledning som hela tiden gett mig nya utvecklingsmöjligheter i takt med att kunskap och erfarenhet ökat.
Hon berättar att hon under senare år utvecklat ett specialintresse för onkologi.
– Idag arbetar jag mycket med barn som drabbats av cancer, men även med barn som förlorat en förälder eller kanske ett syskon. Det ligger lite utanför det rent medicinska, men är ett område som intresserar mig och som jag med stöd från kliniken satsar på att vidareutbilda mig inom.

Stora satsningar
Annika Hull Laine, chef för Kirurgi-, kvinno- och barncentrum Region Kronoberg, berättar att regionen under senare år gjort stora satsningar på att få befintliga sjuksköterskor att stanna och nya att söka sig till verksamheten. Exempel på det är möjlighet till betald specialistutbildning och utökat antal utbildningsplatser på sjuksköterskeprogrammet.
– Vi har också skapat ett system som ger mer ledig tid efter nattarbete och premierar sjuksköterskor som arbetar på obekväma arbetstider.
Nyligen infördes även vårdnära service där servicevärdar avlastar vårdavdelningar genom att ta hand om avdelningskök, patienttransporter, hämtning av labprover, förrådshantering, etc.
– Vi arbetar hårt för att få våra sjuksköterskor att trivas och satsningar görs på en rad olika områden, som till exempel Rätt Använd Kompetens, RAK. Det övergripande målet är att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen av sjuksköterskor inom regionen, fastslår Annika Hull Laine.

Marie Sandén Tornberg, Annika Hull Laine och Sofia Grimheden. Foto: Jonas Ljungdahl
Marie Sandén Tornberg, Annika Hull Laine och Sofia Grimheden. Foto: Jonas Ljungdahl
Kirurgi-, kvinno- och barncentrum Region Kronoberg
I Region Kronoberg finns två akutsjukhus: Ljungby lasarett och Centrallasarettet i Växjö. Sjukhuset i Växjö har även en barnakut. Kirurgi-, kvinno- och barncentrum Region Kronoberg är ett av sex centrum som omfattar alla opererande specialiteter samt anestesi, öron, hud, barn- och kvinnosjukvård samt ungdomshabilitering. Här arbetar cirka 1 500 av regionens totalt 5 900 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”.

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum
Region Kronoberg
Nygatan 20
352 31 Växjö
Tel: 0470-58 80 00
www.regionkronoberg.se