Presentation

Personalen vinnare när tre kliniker blev en

Publicerad 11 oktober 2017

Intensiv trivsel. Karin Andersson, Christian Rosvall och Erica Nygren jobbar vid Intensivvårdsavdelningen, Region Örebro län. Foto: Lasse Persson
Intensiv trivsel. Karin Andersson, Christian Rosvall och Erica Nygren jobbar vid Intensivvårdsavdelningen, Region Örebro län. Foto: Lasse Persson
– Det är enkelt att röra sig mellan våra sjukhus genom vidareutbildning eller utbyten. Jag uppskattar också det tvärprofessionella arbetet mellan alla kring patienten. För all ny teknik och utrustning till trots: inget ersätter det personliga mötet och den kliniska blicken.
Det säger akutsjuksköterska Christian Rosvall, vid Lindesbergs lasarett, Region Örebro län.

2016 slogs Intensivvårdsavdelningarna samman till en klinik, AnIVA-klinken, när Region Örebro län formades. Det betydde bättre samverkan mellan regionens storsjukhus, Universitetssjukhuset Örebro med 500 vårdplatser, och de båda mindre (Lindesberg med 75 vårdplatser och Karlskoga med 130).
Erica Nygren, biträdande avdelningschef på IVA i Karlskoga och tidigare sjuksköterska, utvecklar:
– Målet är ett så likartat arbetssätt som möjligt, oavsett var man jobbar. Det leder till mer kontakt mellan personalen på de tre avdelningarna. Vi har ett pågående arbete som leder till utveckling och samhörighet. Det gör det enkelt att forma sitt yrkesliv och ta olika steg framåt i karriären. Det, liksom fortbildning, är något arbetsgivaren uppmuntrar.
– I grunden finns samma syn på vården som tidigare, med patienten i centrum, men arbetssättet blir mer avancerat. Att vi är en klinik, med gemensamma resurser och system, bidrar till att vi kan ligga i framkant tekniskt, medicinskt och organisatoriskt.

Nytt hus för specialistsjukvård
Karin Andersson är sjuksköterska på IVA i Örebro sedan 2015. Att hjälpa de som nyligen genomgått större vårdinsatser, från bebisar till åldringar, presenterar ständigt nya utmaningar.
– Att vara IVA-sjuksköterska är intressant, utvecklande och brett. Vi får en helhetsbild av människan och den bästa vård vi kan ge genom våra kontakter med kollegorna, de anhöriga och övriga resurser runt patienten. Vi har en nyckelroll.
Nu byggs ett nytt hus för specialistsjukvård i Örebro samt en ny operationsavdelning i Karlskoga.
– Den som blir kollega med oss har alla möjligheter att hitta en passande tjänst och utvecklas. Regionen har en större stad, Örebro, med ett brett utbud av kultur, nöje och friluftsliv. Med tåget är du i Stockholm på två timmar, säger Karin och Christian avslutar:
– Efter att ha lämnat Stockholm och bott i Lindesberg ett år värdesätter jag en lättillgänglig stad med närhet till naturen. Själv paddlar jag gärna eller tar en cykeltur. Sådant är viktigt för livskvaliteten. Jobbet är ju inte allt – oavsett hur stimulerande det är.

AnIVA-kliniken Region Örebro län
• Intensivvård och övervakning av patienten, med högspecialiserad vård koncentrerad till USÖ, regional samverkan.
• Multidisciplinärt samarbete mellan olika specialiteter nära patienten.
• Läkare med specialistutbildning inom anestesiologi eller intensivvård, Sjuksköterskor med specialistutbildning, Undersköterskor och Fysioterapeut. Sjuksköterskor kan läsa betald specialistutbildning inom intensivvård samt få traineeanställning med lön.

Lindesberg: Gun Petersson, 0581-852 87 eller 019-602 51 28
E-post: gun.petersson@regionorebrolan.se

Örebro: Jonas Renner, 019-602 02 60
E-post: jonas.renner@regionorebrolan.se

Karlskoga: Carina Brattström, 0586-667 74
E-post: carina.brattstrom@regionorebrolan.se
www.regionorebrolan.se