Skolsköterskor kombinerar förebyggande arbete med pedagogik

Publicerad 11 oktober 2017
Text: Annika Wihlborg

Carina Strömqvist, skolsköterska på Västra Berga skola i Helsingborg och styrelseledamot i Riksföreningen för skolsköterskor.
Carina Strömqvist, skolsköterska på Västra Berga skola i Helsingborg och styrelseledamot i Riksföreningen för skolsköterskor.
Att arbeta som skolsköterska är variationsrikt, självständigt och handlar mycket om att bygga relationer med och fungera som en medicinsk resurs för lärare, elever och deras föräldrar. Som skolsköterska fyller du en nyckelfunktion i det viktiga arbetet med att främja elevernas hälsa.

– Jag har haft sjuksköterskelegitimation sedan 1989 och har tidigare arbetat på hjärtintensiven på Helsingborgs lasarett. Jag ville stärka min kompetens inom förebyggande hälsoarbete och utbildade mig därför till distriktssköterska. Jag hade från början ingen tanke på att jobba med barn och unga, men bestämde mig ändå för att söka jobbet när en skolskötersketjänst blev ledig på en grundskola i Helsingborg. Nu har jag jobbat som skolsköterska i tretton år, säger Carina Strömqvist, skolsköterska på Västra Berga skola i Helsingborg och styrelseledamot i Riksföreningen för skolsköterskor.

Förebyggande och främjande
– Jag kände direkt hur roligt det var att jobba med barn och unga. Arbetet är också både omväxlande och utvecklande. Skolsköterskan träffar alla elever på skolan i hälsobesöken och följer dem genom skolåren. Vi jobbar förebyggande och hälsofrämjande, främst genom hälsosamtalen. Det som gör att jag trivs med arbetet är den givande kontakten med barn och unga och ibland även deras föräldrar, säger Carina Strömqvist.
För att arbeta som skolsköterska krävs antingen en distriktssköterskeutbildning eller en specialistutbildning till barnsjuksköterska. Carina Strömqvist trivs med bredden och variationen i skolsköterskeyrket.
– Arbetet är självständigt och består av en bra blandning av individuella hälsobesök, förebyggande hälsoundervisning i klassrummen, och öppen mottagning för eleverna. Även om jag är ensam om min roll på skolan så bedriver jag en nära samverkan både med lärarna på skolan och med andra professioner inom elevhälsan, exempelvis kuratorer och skolläkare, säger Carina Strömqvist.

Pedagogiska arbetsuppgifter
För att trivas som skolsköterska behöver man förstås tycka om att arbeta med och möta barn och unga.
– Man bör trivas med självständigt arbete och vara diplomatisk eftersom man ibland får hantera svåra samtal med barn och deras föräldrar. Det är även en fördel om man tycker om den pedagogiska delen av arbetet, att undervisa eleverna om förebyggande hälso­frågor i grupp. Det har på senare år blivit ett allt viktigare inslag i skolsköterskans vardag, säger Carina Strömqvist.