Skolsköterska

Skolsköterskans viktiga roll

Publicerad 19 april 2021
Text: Adrianna Pavlica
Eva Clausson berättar att många elever prövar skolsköterskan för att se om hon är någon att öppna sig för.

Eva Clausson har en lång erfarenhet av att guida och utbilda skolsköterskor – som får hantera allt från vaccinationer och tillväxtkurvor till psykisk ohälsa.
– Att få förtroende från en elev är en gåva som man får och som inte är självklar, säger hon.

Något som utmärker skolsköterskans roll, förutom att man oftast är ensam i sin profession på skolan, är att man arbetar tätt i ett elevhälsoteam och även samarbetar med andra professioner såsom pedagoger, vårdnadshavare och sociala myndigheter. Fokus idag är på att främja hälsa då det har betydelse för lärandet och vice versa, utifrån intentionerna i den skollag som gäller från 2010.
– Skolsköterskans roll har förändrats över tid när det gäller samverkan, som blivit tydligare och mer betydelsefull. Man behöver ha ett helhetsgrepp avseende barn och ungdomar, och se på saker från olika synvinklar – kanske ännu mer idag när elever har en splittrad tillvaro, säger Eva Clausson, sjuksköterska och biträdande professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad.

”Det handlar mycket om att förebygga, att på ett tidigt stadium upptäcka sådant som kan vara ohälsa.”

Små sår betydelsefulla
Hon disputerade med en avhandling om att förbättra skolbarns hälsa.
– Det handlar mycket om att förebygga, att på ett tidigt stadium upptäcka sådant som kan vara ohälsa. Det är högt och lågt: dels har vi vaccinationer, dels fångar man upp sådant som kan vara bekymmer i sina hälsosamtal. Det är en viktig del, som handlar om att vara lyhörd och våga lyssna, ha mod att ta emot berättelser som kan vara jobbiga.
Att få elevers förtroende är inte alltid lätt, då en skolsköterska ofta ansvarar för flera skolor och hundratals barn och ungdomar. Det handlar om att ta sig tid även för det lilla.
– Barn och ungdomar öppnar sig inte för vem som helst, utan de försöker att pröva den vuxne. Man kanske kommer med ett litet sår och ser om skolsköterskan är en person som man vågar lita på. Ett gammalt ordspråk säger att man inte ska förakta små sår, de kan vara inkörsporten till att bygga en relation där barnen vågar öppna sig och berätta om svåra saker, säger Eva Clausson.

Håller sig ungdomlig
Vad är det roligaste med jobbet?
– Det är mötena med elever. Man har dem i flera år så man ser deras utveckling och hur de mognar och kommer vidare. Och man håller sig lite ungdomlig, får koll på vad som är på gång både språkligt och kulturellt, man måste hänga med lite grann i vad ungdomar lever i, säger Eva Clausson.