Presentation

En dag för utveckling – varje vecka

Publicerad 13 mars 2018

Sjuksköterskorna Alexandra Frändeby och Sofie Svensson, här tillsammans med projektledaren Anna Angenete. Foto: Ulf Ekström
Sjuksköterskorna Alexandra Frändeby och Sofie Svensson, här tillsammans med projektledaren Anna Angenete. Foto: Ulf Ekström
Liksom på många andra håll i Sverige hade Medicinkliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus hög personalomsättning och många sjukskrivningar, men genom en avsevärd satsning på personlig utveckling och återhämtning för alla medarbetare har trenden vänt!

Genom projektet Kompetensförsörjning Akutplan, eller ”80-10-10”, som personalen kallar det, har Medicinkliniken i Borås både sänkt sjukfrånvaron och personalomsättningen. Kortfattat går projektet ut på att alla sjuksköterskor och undersköterskor kan avsätta 10 procent för kompetensutveckling och 10 procent för personlig utveckling inklusive friskvård, varje vecka. Resterande 80 procent läggs på kliniskt arbete.
– Vi har fått en fantastisk satsning på det här från sjukhusets sida och målet är naturligtvis att våra medarbetare ska trivas och må bra, samt ha chansen att orka med sina egna liv. Projektet sjösattes 4 september 2017 och det är naturligtvis svårt att dra slutsatser så här tidigt, men bara på dessa korta månader syns en mycket positiv trend – vi har anställt en mängd nya undersköterskor och flera sjuksköterskor, sjukskrivningarna har minskat och vårdkvaliteten blir bara bättre. Det är en vinst för alla!, säger verksamhetsutvecklaren och projektledaren Anna Angenete.

En arbetssituation att trivas i
För sjuksköterskorna Sofie Svensson och Alexandra Frändeby gör den avsatta tiden stor skillnad, inte minst eftersom en senior sjuksköterska agerar handledare och bistår personalen med att lägga upp arbetet och identifiera lämpliga fördjupningsområden.
– Situationen för sjuksköterskor är komplex i nuläget och att ha en dag i veckan då jag inte har kliniskt arbete, utan istället kan fokusera på friskvård eller att ägna tid åt förbättringsarbete, är verkligen en lättnad. Det gör också att jag har mer energi övriga dagar, berättar Sofie.
Hon får medhåll från Alexandra som, förutom möjligheten till återhämtning och vila, betonar att ”80-10-10” skapar en arbetssituation hon verkligen trivs i.
– Jag är sjuksköterska på en akutavdelning för att jag trivs med snabba ryck och jag vill hela tiden utbilda mig och lära mig mer; får jag inte nya utmaningar klättrar jag snart på väggarna. Via projektet har jag någon som hela tiden driver mig till att utvecklas och bli bättre, betonar Alexandra.

Medicinkliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus
Medicinkliniken har ett stort och viktigt vårduppdrag på SÄS. Verksamheten har 490 medarbetare, en bred öppenvårdsverksamhet i Borås och Skene samt sex slutenvårdsenheter i Borås. Kliniken är organiserad i tre sektioner: hematolog-, onkolog- och lungsektionen, medicinsektionen och hjärtsektionen. Medicinsektionen innefattar gastroenterologi, nefrologi, diabetologi och akut invärtesmedicin.
Medicinkliniken har ett omfattande utbildningsuppdrag och stora delar av läkarutbildningen är förlagd till SÄS. Klinikens medarbetare bedriver forskning inom flera områden och det finns en tydlig akademisk inriktning inom verksamheten.

Kontakt:
Karin Hederstierna, verksamhetschef
Tel: 033-616 10 07
E-post: karin.hederstierna@vgregion.se
sas.vgregion.se