Presentation

Många utvecklingsmöjligheter på Funktion Akut i Huddinge

Publicerad 13 mars 2018

Steve Moosberg, som är sjuksköterska på AVA och Josefin Grönlund, sjuksköterska på MAVA. Foto: Gonzalo Irigoyen
Steve Moosberg, som är sjuksköterska på AVA och Josefin Grönlund, sjuksköterska på MAVA. Foto: Gonzalo Irigoyen
På Funktion Akut på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge finns många möjligheter för sjuksköterskor som vill skaffa sig en bred klinisk erfarenhet, tillgång till en genomtänkt introduktion, mycket stöd i det dagliga arbetet och många utvecklingsvägar att välja mellan.

På Funktion Akut vårdas patienter med många olika diagnoser, vilket ger många utvecklingsmöjligheter. Här är en bra introduktion lika viktig som att kunna utvecklas på kort och lång sikt.
– Jag gick sjuksköterskeutbildningen i Lund men bestämde mig för att flytta till Stockholm efter examen eftersom jag ville prova på att bo i en större stad. Eftersom jag var nyfiken på akutsjukvård, ville skaffa mig en bred klinisk erfarenhet och rekommenderades av andra sjuksköterskor att kontakta Funktion Akut så sökte jag mig hit för ett år sedan, säger Josefin Grönlund, sjuksköterska på MAVA (medicinsk akutvårdsavdelning).
Hon kände sig varmt välkommen och mycket efterfrågad redan från start. Gemenskapen kollegor emellan är god och Josefin Grönlund upplever att hon verkligen får det stöd hon behöver som relativt nyutexaminerad sjuksköterska.
– Det finns alltid erfarna kollegor tillhands som jag kan fråga om jag känner mig osäker. Viljan att hjälpa och stötta varandra är stor, vilket bidrar till den goda atmosfären på MAVA. Jag trivs jättebra, eftersom jag har förmånen att möta många olika typer av patienter lär jag mig mycket och utvecklas varje dag, säger hon.

Perfekt första arbetsplats
För Steve Moosberg, som är sjuksköterska på AVA (akutvårdsavdelning med akuta tillstånd inom kirurgi, infektion, ortopedi), är Funktion Akut en idealisk första arbetsplats. Han är nyutexaminerad och har arbetat på AVA i en dryg månad.
– Som nyutexaminerad sjuksköterska vill jag skaffa mig ett så brett erfarenhetsregister som möjligt. På AVA avlastar vi akutmottagningen och tar emot patienter som skickas vidare till specialistavdelningar på sjukhuset eller skickas hem efter att ha vårdats hos oss. Eftersom vi tar emot många olika typer av patienter för utredning, diagnostisering och behandling så får jag en värdefull bas att stå på genom att jobba här, säger Steve Moosberg.
Han började jobba som undersköterska på AVA våren 2017 parallellt med sjuksköterskeutbildningen. Steve Moosberg, som vill utforska många vårdinriktningar innan han bestämmer sig vad han vill fokusera på i framtiden, trivs jättebra på AVA.
– Att bli sjuksköterska är ett av mitt livs bästa beslut, jag känner verkligen att yrket passar mig perfekt. Ett annat strategiskt viktigt beslut för min del var att börja jobba på AVA. Jag trivs med att jobba på en generell akutavdelning som inte är specialiserad på några specifika diagnoser, säger han.

Utvecklande och stimulerande arbete
Även Steve Moosberg upplever att han blivit väldigt väl mottagen som ny på Funktion Akut. Han har fått bra kontakt med sin handledare och känner att han får den tid han behöver för att introduceras i arbetet.
– En faktor som gör att jag trivs så bra med mitt jobb är att det ständigt händer något nytt. Eftersom flera akutavdelningar hänger ihop under Funktion Akut så uppmuntras vi även till arbetsrotation. Jag kan exempelvis välja att jobba en period på AVA eller KAVA (kirurgisk akutvårdsavdelning), säger Steve Moosberg.

Vecka med tid för återhämtning
På samtliga avdelningar inom Funktion Akut har de sjuksköterskor som vill möjlighet att arbeta 32,2 timmar per vecka med bibehållen lön. Både Josefin Grönlund och Steve Moosberg har valt att använda sig av den möjligheten.
– Eftersom verksamheten är intensiv, med ett högt tempo är det jättebra att vi får möjlighet till en extra ledig dag för återhämtning och vila varje vecka. Det gör att vi kan vara pigga och alerta när vi kommer till jobbet och orkar hålla skärpan under hela arbetspasset, säger Steve Moosberg.
– En bidragande faktor till att jag trivs så bra på jobbet är att ledningen stöttar oss sjuksköterskor, de är verkligen måna om att vi ska utvecklas och trivas och arbetar konsekvent för att skapa en stimulerande arbetsmiljö. Det känns att ledningen verkligen tror på oss sjuksköterskor och uppmuntrar oss till ständig utveckling. Idag har jag exempelvis arbetat som ledningssjuksköterska för andra gången. Det är en bekräftelse på att cheferna tror på min förmåga, säger Josefin Grönlund.

Karolinska Universitetssjukhuset, Funktionsområde Akut Huddinge
På Funktionsområde Akut Huddinge bedriver vi specialiserad akutsjukvård, som en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Här vårdas patienter med många olika diagnoser som ger många utvecklingsmöjligheter. Arbetet bedrivs i tvärprofessionella team med exempelvis sjuksköterska, läkare, undersköterska och medicinsk sekreterare. Här är en bra introduktion lika viktig som att kunna utvecklas, både på kort och på lång sikt. Sammanhållningen är god och avdelningarna har ett tillåtande arbetsklimat där alla hjälps åt.

Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge
141 86 Stockholm
Tel: 08-585 800 00
www.karolinska.se