Mest positivt intryck av Linköpings och Norrlands universitetssjukhus

Publicerad 13 mars 2018
Text: Annika Wihlborg
Ditte Pehrsson Lindell, specialistläkare i gynekologi och förlossningsvård samt vårddirektör på Universitetssjukhuset i Linköping. Foto: Per Groth
Ditte Pehrsson Lindell, specialistläkare i gynekologi och förlossningsvård samt vårddirektör på Universitetssjukhuset i Linköping. Foto: Per Groth

Universitetssjukhuset i Linköping, Norrlands universitetssjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala är de universitetssjukhus som flest sjuksköterskor har ett positivt intryck av enligt Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning.

Samtidigt har 44 procent av sjuksköterskorna ingen positiv bild av något universitetssjukhus.
– Det är självklart roligt att Linköpings universitetssjukhus toppar listan men det vore önskvärt att fler än 19 procent av sjuksköterskorna har ett positivt intryck av vår verksamhet. En förklaring till att just Universitetssjukhuset i Linköping och Norrlands universitetssjukhus rankas högst kan möjligen vara att de två sjukhusen toppat Dagens Medicins ranking över kvalitet i sjukvården, säger Ditte Pehrsson Lindell, specialistläkare i gynekologi och förlossningsvård samt vårddirektör på Universitetssjukhuset i Linköping.
Att 44 procent av sjuksköterskorna inte har ett positivt intryck av något universitetssjukhus kan, enligt Ditte Pehrsson Lindell, möjligen bero på att universitetssjukhusen inte är tillräckligt bra på att kommunicera de fina utvecklings- och karriärmöjligheter de kan erbjuda sjuksköterskor.

Vård i den absoluta frontlinjen
– Som universitetssjukhus har vi ett stort, omfattande och komplext uppdrag och vi bedriver vård i den absoluta frontlinjen. Vi kan erbjuda spännande, utmanande och viktiga jobb för sjuksköterskor, men de budskapen når inte alltid fram. Det faktum att universitetssjukhusen ofta uppmärksammas i media kan också bidra till att relativt många sjuksköterskor inte har ett positivt intryck av verksamheten. Det kan finnas en bild av att det stundtals kan vara tufft och stressigt att arbeta på ett universitetssjukhus, men den situationen delar vi egentligen med andra typer av sjukhus, säger hon.
För att vara attraktiva bland sjuksköterskor bör universitetssjukhus sträva efter att hålla en genomgående hög vårdkvalitet. Att bidra till en god vård med hög kvalitet ger stolthet och arbetstillfredsställelse.

Sträva efter god arbetsmiljö
– Det är också viktigt att universitetssjukhusen strävar efter en god arbetsmiljö. Det kan gälla allt från att sjuksköterskor får fokusera på rätt arbetsuppgifter till ledarskapsfrågor, schemaläggningsfrågor och möjligheter till kompetensutveckling. I Linköping har vi inspirerats av Magnetmodellen som Svensk Sjuksköterskeförening har lyft fram. Vi arbetar med en ännu tydligare kompetensutvecklingsstege, erbjuder betald vidareutbildning och goda möjligheter att bedriva forskning. Nya sjuksköterskor erbjuds ett introduktionsår och vi har Elsa-sjuksköterskor, en modell som liknar den AT-tjänstgöring som läkarna har, säger Ditte Pehrsson Lindell.

Vilka universitetssjukhus har du positivt intryck av?