Presentation

Specialistsjuksköterskor utvecklas på Blekingesjukhusets IVA och THIVA

Publicerad 13 mars 2018

Magnus Karlsson, specialistsjuksköterska i intensivvård på THIVA och Malin Björk, specialistsjuksköterska i intensivvård på IVA-kliniken på Blekingesjukhuset. Foto: Magnus Lejhall
Magnus Karlsson, specialistsjuksköterska i intensivvård på THIVA och Malin Björk, specialistsjuksköterska i intensivvård på IVA-kliniken på Blekingesjukhuset. Foto: Magnus Lejhall
På IVA, som är en del av Anestesikliniken på Blekingesjukhuset, har specialistsjuksköterskor goda möjligheter till utveckling och en hållbar karriär. Här satsar man på sjuksköterskors kompetensutveckling, trivsel och hållbara arbetsliv.

– Jag har arbetat på IVA sedan 1996 och är numera stf. avdelningschef. Variationen med att vårda människor i alla åldrar, i olika vårdsituationer och att kunna fokusera på och följa patienters resa är några faktorer som gör att jag trivs så bra här, säger Malin Björk, specialistsjuksköterska i intensivvård på IVA-kliniken på Blekingesjukhuset.
– Här lär man verkligen känna sina arbetskamrater. Det känns självklart att stötta varandra när det behövs, exempelvis när vi ställs inför etiska dilemman eller vårdar kritiskt sjuka patienter. Jag gillar att jobbet är teknikintensivt och att vi får ta stort ansvar för vården.
Anestesikliniken ansvarar för sjukhusets hjärtstoppslarm, tryckkammarbehandling och helikopterverksamhet för transport av svårt sjuka patienter samt räddningsuppdrag till havs. Kliniken arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och därutöver erbjuder Landstinget Blekinge möjlighet till betald akademisk specialistutbildning i form av utbildningstjänster inom anestesi, intensivvård och operationssjukvård.
– Vi på IVA har individuella ansvarsområden som Prismadialys, HLR och trauma, där vi ansvarar för att vidareutbilda våra kollegor. Vi stöttar även sjukhuset med assistans vid MIG och traumalarm, säger Malin Björk.

Avancerad thoraxkirurgi
– Som specialistsjuksköterska på thoraxintensivvårdsavdelningen THIVA, en del av Thoraxcentrum, fokuserar jag på postoperativ vård av patienter som nyligen genomgått hjärt- eller lungkirurgi, säger Magnus Karlsson, specialistsjuksköterska i intensivvård som arbetat på THIVA på Blekingesjukhuset sedan 1999.
Blekingesjukhusets THIVA är en unik avdelning eftersom det är det enda icke universitetssjukhus i Sverige som bedriver avancerad thoraxkirurgi. Här genomförs drygt 500 operationer per år.

Tid för återhämtning och vila
– Jag är nöjd med vår schemaläggning. Här kan jag verkligen påverka mitt eget schema och har ordentligt med tid för återhämtning och en meningsfull fritid. Det är sällan heller några problem att byta arbetspass med en kollega, säger Magnus Karlsson.

Anestesikliniken, Blekingesjukhuset
Anestesikliniken bedriver verksamhet på sjukhusen i Karlshamn och Karlskrona och har cirka 260 medarbetare. I Karlshamn ligger tyngdpunkten på den elektiva operationsverksamheten med tillhörande preoperativ och postoperativ vård. I Karlskrona finns den mer resurskrävande verksamheten, exempelvis all akut operationsverksamhet och kvalificerad intensivvård dygnet runt.
ltblekinge.se