Presentation

Trygga sjuksköterskor med många valmöjligheter

Publicerad 13 mars 2018

Josefin Karlström, sjuksköterska på Hallands sjukhus och Eva Levi, ansvarig för handledning och reflektion inom basåret. Foto: Andreas Svensson
Josefin Karlström, sjuksköterska på Hallands sjukhus och Eva Levi, ansvarig för handledning och reflektion inom basåret. Foto: Andreas Svensson
– Basåret har gett mig en tryggare start i yrket där inte minst erfarenhetsutbytet med andra nyfärdiga kollegor betytt mycket. Det säger Josefin Karlström, sjuksköterska på Hallands sjukhus där nyutexaminerade sjuksköterskor börjar sin anställning med ett basår.

Inom Hallands sjukhus erbjuds alla nyutbildade sjuksköterskor ett basår som ger dem en trygg och bred introduktion samt extra stöd under deras första år i yrket.
För Josefin Karlström, som gick direkt från gymnasiet till sjuksköterskeutbildningen och blev färdig i juni 2017, har basåret infriat förväntningarna.
–Jag jobbar som vilken sjuksköterska som helst men har en yrkescoach som jag kan ställa frågor till längs vägen och även träffar enskilt en gång i månaden.
Schemalagda utbildnings- och reflektionstillfällen, studiebesök samt reflektion i grupp är andra aktiviteter som ingår i basåret. Josefin, som idag arbetar på barnakuten vid Halmstads sjukhus, säger att möjligheten att kunna reflektera över arbetet tillsammans med andra nyfärdiga sjuksköterskor betytt mycket.
– Även om jag har hjälpsamma kollegor som jag kan fråga om vad som helst kan det ibland vara tufft att vara ny på jobbet. Under reflektionsstunderna träffar jag andra nya sjuksköterskor som kanske upplever samma sak, vilket kan vara skönt att veta.

Ger beredskap
Eva Levi, ansvarig för handledning och reflektion inom basåret, nickar instämmande. Även om hon blev färdig sjuksköterska redan 1982 och har arbetat inom vården i hela sitt liv har hon inte glömt sitt första år i yrket.
– På den tiden fanns ingen introduktion att tala om, vilket vi verkligen hade behövt. Men det är ett helt annat tempo idag och jag är verkligen imponerad av våra nyutbildade sjuksköterskor.
Förutom uppdraget inom basåret arbetar Eva med handledning och reflektion för olika personalgrupper inom regionen.
– Jag har också kvar min tjänst på dialysmottagningen och jobbar kliniskt någon dag i veckan vilket är berikande då jag får insyn i mina adepters vardag och vet vad de pratar om. Förhoppningen är att basåret och dess innehåll ska ge våra nya sjuksköterskor en bättre beredskap för sina kommande, och förhoppningsvis långa, yrkesliv inom vården. Vår önskan är att få behålla dem i regionen och en god introduktion är ett viktigt led i det arbetet.

Ledarkarriär
Sarah Emanuelsson började läsa till sjuksköterska relativt sent i livet. Sin examen tog hon samma år som det var dags att fira fyrtioårsdagen. Sedan dess har det gått tio innehållsrika år.
– Jag började på en traineetjänst, en slags föregångare till dagens basår. Efter en tid fick jag, som aldrig funderat på en chefskarriär, erbjudande om att bli tf. avdelningschef på en kirurg­avdelning. Det var min chef som tyckte att jag hade ledaregenskaper och var bra på att motivera andra. Med det, och ett erbjudande om att delta i programmet Morgondagens ledare, i ryggen tackade jag ja.
Sarah är idag verksamhetschef för urologikliniken i Region Halland.
– Att jag slog in på ledarspåret kan jag tacka mina lyhörda chefer för.

Specialist
Även Cecilie Syberg har utvecklats yrkesmässigt under sin tid som sjuksköterska inom regionen. Istället för en ledarkarriär har hon riktat in sig på specialistspåret.
–Jag tog min examen 2012 och började direkt som traineesjuksköterska inom psykiatrin. För två år sedan fick jag möjlighet att, med stöd från regionen, påbörja min specialistutbildning. Jag har läst på halvfart vilket har gynnat både studier och arbete.
Fortlöpande kompetensutveckling menar Cecilie är en del av det ansvar som kommer med att vara sjuksköterska.
– Men det känns bra att ha regionen i ryggen och att arbetsgivaren är lyhörd för våra och patienternas behov. I slutänden är det ju deras bästa som det hela handlar om.
Både Cecilie och Sarah upplever att Region Halland satsar på sin personal och vinnlägger sig om att utveckla olika delar av sina medarbetares förmågor.
– Det finns en rad olika karriärmöjligheter för den som är intresserad av det, säger Sarah som även vill passa på att slå ett slag för basåret.
– Att ta väl hand om oss sjuksköterskor när vi är i början av vår kliniska karriär är otroligt viktigt, det lägger grunden för en lång tid framöver. Om man känner sig självständig och säker i sin roll blir man en bättre rustad sjuksköterska, det är jag helt övertygad om.

Cecilie Syberg, sjuksköterska och Sarah Emanuelsson, verksamhetschef för urologikliniken i Region Halland. Foto: Tobias Rygert
Cecilie Syberg, sjuksköterska och Sarah Emanuelsson, verksamhetschef för urologikliniken i Region Halland. Foto: Tobias Rygert
Region Halland
Region Halland tror på kraften i våra medarbetare! Här finns många valmöjligheter där vi som arbetsgivare stöder dig i din utveckling! På Hallands sjukhus påbörjar du som nyutbildad sjuksköterska din anställning med ett basår. Det innebär extra stöd under ditt första år och en trygg och bred introduktion. Vill du läsa vidare till specialistsjuksköterska eller barnmorska finns det möjlighet att göra detta med bibehållen lön under studierna. Har du ledarambitioner finns programmet Morgondagens ledare, ett internt ledarprogram för identifiering av potentiella chefer.

Läs mer om oss!
Gå in på vår hemsida och läs mer om hur det är att arbeta som sjuksköterska inom Region Halland.

Följ Hallands sjukhus vlogg!
Gå in på ”Hallands sjukhus vlogg” på Youtube. Där möter du Josefin, sjuksköterska på barnakuten, och hennes kollegor vid sjukhusen i Halland. Du får till exempel veta mer om hur det är att jobba här och följa med bakom kulisserna i våra olika verksamheter.

Maila så tar vi kontakt med dig!
Är du intresserad av en personlig kontakt, skicka gärna ett mail till rekrytering@regionhalland.se så tar vi kontakt med dig!