Annons

Stipendium avseende vila och rekreation för sjuksköterskor

Publicerad 4 april 2018

Stipendium avseende vila och rekreation för sjuksköterskor

Sök stipendium avseende vila och rekreation. Är du sjuksköterska eller sjuksköterskestuderande i behov bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga? Ansök senast 1 maj. Ladda ned ansökningsblankett nedan.

Ändamål och målgrupp
Stipendiet kan sökas av i Sverige verksamma legitimerade sjuksköterskor samt studerande som genomgår sjuksköterskeutbildning och som på grund av hälsoskäl är i behov av tillfällig vila och rekreation för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga.

Avgränsningar
Stipendiet är avsett för vila och rekreation och kan inte utgå till studier eller till personliga levnadsomkostnader. Det kan inte heller ges för aktiviteter som i dagens samhälle bekostas av stat, kommun eller landsting, såsom till exempel läkarvård, tandvård och olika rehabiliteringsåtgärder.

Stipendiet kan inte heller användas till annan person än den sökande.

Stiftelsens stipendiestyrelse har gått tillbaka till det ursprungliga ändamålet med stiftelsen. Det innebär att det inte är möjligt för sjuksköterskor som uppnått pensionsålder (67 år och äldre) att erhålla stipendium.

Ansökan
• Ansökan om stipendium eller bidrag ska fyllas i på särskild blankett.
• Om du inte har tillgång till skrivare kan du få en blankett hemskickad. Vänd dig då till Svenska Röda Korsets Infoservice på telefon 0771-19 95 00 eller e-post info@redcross.se.
• Blanketten måste vara komplett ifylld för att behandlas av stiftelsens stipendiestyrelse. Det betyder att blankettens alla fält måste vara ifyllda och efterfrågade dokument bifogade av den sökande. Sökande som tilldelas stipendium ska till stipendiestyrelsen rapportera hur stipendiet använts.

Skicka ansökan till:
Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation, Svenska Röda Korset, Ekonomienheten,
Box 17563, 118 91 Stockholm

Sista ansökningsdag
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 februari, 1 maj respektive 23 oktober för att kunna tas upp till behandling vid stiftelsens stipendiestyrelses ordinarie sammanträden. Besked om utdelning eller avslag meddelas samtliga sökande cirka 10 veckor efter respektive sista ansökningsdag.

Om du har frågor så kontakta stipendieansvarig, Svenska Röda Korset, via växel 08-452 46 00 eller e-post stipendier@redcross.se. www.redcross.se/Bildt

Välkommen med din ansökan!