Arbete på mindre ort attraktivt

Publicerad 10 oktober 2018
Text: Annika Wihlborg

Foto: Christer Svensson / Ragunda Kommun
Foto: Christer Svensson / Ragunda Kommun
8 av 10 sjuksköterskor kan tänka sig att arbeta på en mindre ort. Arbetet i glesbygd öppnar bland annat upp för en självständig och utvecklande yrkesroll med många olika typer av patienter.

– Det är glädjande och positivt överraskande att så många som 79 procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta på en mindre ort. Allt fler har upptäckt att arbete på mindre ort ofta ger en högre livskvalitet i form av små avstånd till jobbet, lägre levnadsomkostnader och närhet till naturen, säger Lotten Albertsson, som varit sjuksköterska i tjugofem år, varav de senaste fem åren som distriktssköterska på Stuguns Hälsocentral i Jämtland.

Goda möjligheter att påverka
Som distriktsköterska på en liten hälso­central ingår hon i en liten och sammansvetsad arbetsgrupp med korta beslutsvägar. Hon får möta många olika patienter, från barn till äldre och utvecklas därmed ständigt professionellt.
– I en mindre organisation på en liten ort får man som sjuksköterska ofta ett stort mandat för självständiga beslut i arbetet med patienterna, vilket jag uppskattar. Jag möter verkligen en stor bredd, från akuta sjukdomsfall till förebyggande hälsoarbete. Ytterligare en fördel är att personalomsättningen ofta är lägre på mindre orter och att man som sjuksköterska ofta har goda möjlighet att påverka organisation och arbetssätt, säger Lotten Albertsson.

Bra arbetsmiljö och del av team
Hög lön, rimlig arbetsbelastning, bra arbetstider, bra arbetsmiljö och bra team är de viktigaste faktorerna för att få fler sjuksköterskor att söka sig till mindre orter.
– Visst är en bra lön viktigt, men jag tycker personligen att bra arbetsmiljö, att vara en del av ett sammansvetsat team, en rimlig arbetsbelastning och närhet till arbetsplatsen är viktigare. Eftersom levnadsomkostnaderna ofta är lägre på mindre orter har man gånger råd att gå ner i arbetstid. Till exempel arbetar jag själv 80 procent, säger Lotten Albertsson.
Hon uppskattar även den nära och långsiktiga kontakten med patienterna.
– Även om vi har stora fysiska avstånd i glesbygden så känns det på många sätt som att vi kommer närmare patienterna än på en större ort, inte minst eftersom vi använder oss mycket av digitala verktyg. Som ett exempel gör videomonitorering i hemmet det möjligt för kroniskt sjuka patienter att själva rapportera in blodsockervärden, säger Lotten Albertsson.

Lotten Albertsson, distriktssköterska på Stuguns Hälsocentral i Jämtland.
Lotten Albertsson, distriktssköterska på Stuguns Hälsocentral i Jämtland.
Skulle du som sjuksköterska kunna tänka dig att arbeta på en mindre ort i Sverige? (mindre än cirka 30 000 invånare)
Vilka faktorer anser du ökar intresset att arbeta på en mindre ort? Ange gärna flera.

1. Hög lön
2. Rimlig arbetsbelastning/bemanning
3. Bra schemaläggning/arbetstider
4. Bra arbetsmiljö
5. Bra team/arbetskamrater
6. Bra balans mellan jobb och fritid
7. Arbetsplats nära hemmet
8. Möjlighet att påverka din arbetssituation
9. Ett bra ledarskap/arbetsledning
10. Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning
11. Låg personalomsättning
12. Tid till reflektion/återhämtning
13. Bra introduktion för nyanställda
14. En nära vård, närmare patienterna
15. Bra karriär- och utvecklingsmöjligheter
16. Närhet till natur/fritidsaktiviteter
17. Delta i verksamhetsutvecklingen
18. Avancerad sjukvård lokalt på mindre sjukhus eller vårdcentraler
19. Övrigt
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 20–24 september 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.