Presentation

Mycket glädje och många skratt inom barnsjukvården

Publicerad 10 oktober 2018
Christina Gisleskog, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, Johanna Paulander, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom samt barnonkologi och Patricia Mathisson, sjuksköterska. Foto: Thomas Henrikson
Christina Gisleskog, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, Johanna Paulander, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom samt barnonkologi och Patricia Mathisson, sjuksköterska. Foto: Thomas Henrikson

Inom patientområde Högspecialiserad barnkirurgi och barnmedicin på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, arbetar sjuksköterskorna med avancerad teknik och högspecialiserad vård. Arbetet bedrivs i en utvecklande, personaltät miljö där varje patient bemöts utifrån sina unika förutsättningar och behov.

Patientområdet är stort och omfattar tre vårdavdelningar, flera dagvårdsavdelningar och mottagningar både i Solna och i Huddinge. Det rör sig om högspecialiserad sjukvård, vilket bland mycket annat inkluderar kirurgiska ingrepp, avancerad medicinsk behandling samtidigt som långa relationer med patienterna och deras familjer skapas.
– Jag har arbetat på BUVA och BIVA, men sedan flera år tillbaka har jag landat här på barnkirurgen. Vi ansvarar bland annat för rikssjukvårdsuppdraget för barn med medfödda mag- och tarmmissbildningar och hanterar all tumörkirurgi. I mitt tycke är kirurgin det absolut roligaste, inte minst för att det ger mig chansen att följa barnen under lång tid och hinna skapa relationer med både dem och föräldrarna, säger Christina Gisleskog, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom.
Hon berättar att hon har blivit kvar inom akutsjukvården betydligt längre än hon hade trott, till stor del på grund av det utmanande och givande arbetet.
– Alla avdelningar här sysslar med högspecialiserad teknik och vård, så det finns alltid något nytt att lära sig eller prova. Dessutom trivs jag bra i personalgruppen.

Får lära känna patienterna
Christina får medhåll av kollegan Johanna Paulander, som har specialistutbildat sig inom barn och ungdom samt barnonkologi. Även inom detta specialistområde har sjuksköterskorna förmånen att få arbeta med de senaste rönen och teknikerna samt att få stötta barnen under resor som många gånger kan bli både långa och uttröttande för dem.
– Jag får lära känna patienterna och får chansen att vinna deras förtroende så att de känner sig trygga. Det är en avancerad vård med mycket olika läkemedel, bland annat cytostatika. Arbetet är omväxlande och innefattar allt från pre- och postoperativ vård till behandlingar, komplikationer, smärthantering, nutrition och psykosocialt stöd, förklarar hon.
Den onkologiska avdelningen har stark uppbackning av Barncancerfond-en, som bland annat finansierar den utbildning inom barnonkologi som Johanna har gått.
– Förutom de satsningar på fortbildning som görs av själva avdelningen är jag glad över att jag fick möjligheten att fördjupa mig inom barnonkologi i Barncancerfondens regi. Sedan uppmuntras vi också att hålla oss à jour på andra vis, exempelvis genom konferenser och kurser, betonar Johanna. Jag har jobbat här i 11 år och kan inte tänka mig att jobba någon annanstans.

Kan påverka sin arbetssituation
För sjuksköterskan Patricia Mathisson var det alltid en självklarhet att hon skulle arbeta med barn och hon kom direkt till Barnregionvårdsavdelningen i Huddinge då hon tog examen för 2,5 år sedan. Nu står hon också i begrepp att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom barn och ungdom.
– Alla sjuksköterskor som är relativt nyutexaminerade får gå ett kliniskt basår när de börjar på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det omfattar 10 procent av den ordinarie arbetstiden under det första året och inkluderar såväl handledning och föreläsningar som praktiska övningar. Efter kliniska basåret har man goda chanser att få fortsätta sin kompetensutveckling genom högskolepoäng i barnsjukvård. Överlag är attityden till fortbildning oerhört positiv och uppmuntrande, berättar Patricia, som förutom sitt övriga arbete är med och utvecklar patientsäkerheten på sin avdelning och inom patientområdet.
Hon betonar att även om det ibland kan vara mycket att göra så har sjuksköterskorna en hel del inflytande över såväl arbetssituation som schemaläggning.
– Vi avgör helt själva vilken typ av skift vi vill jobba – tvåskift, treskift eller natt – och det finns inga krav på att jobba natt. Vilket gör att man kan anpassa sitt schema utifrån sin livsstil just där och då.

Färre patienter – mer tid
Såväl Patricia som Christina och Johanna är dock fullständigt överens om att det är interaktionen med barnen och familjerna som gör deras jobb så speciellt.
– Det är så oerhört mycket glädje och skratt med barn, även då de är sjuka. Det går inte att bara trampa in och påbörja behandlingen; istället gäller det att få både barn och föräldrar med på tåget. Det skapar en trygg situation där alla känner förtroende för processen. Vi har färre patienter per sjuksköterska än inom vuxensjukvården, så varje patient får ta den tid den behöver. På många sätt skulle vården överlag vinna på att anamma lite av den här attityden. Det får åtminstone oss att stortrivas, avslutar de.

Klicka här för mer information om Barnsjukvården på Karolinska universitetssjukhuset

Barnkirurgi & barnmedicin, Karolinska
Patientområdet Högspecialiserad barnkirurgi och barnmedicin inom Tema barn och kvinnosjukvård, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, är ett stort patientområde med flera vårdavdelningar, dagvårdsavdelningar och mottagningar både i Solna och i Huddinge.
I Huddinge finns vår Barnregionvårdsavdelning där vi vårdar barn och ungdomar från stora delar av landet med sjukdomar i njurar, mage, lever och blod. Här vårdas också barn efter transplantation.
I Solna i nya sjukhusbyggnaden på plan 11 finns vår barnkirurgiska avdelning med rikssjukvårdsuppdrag och några övervakningsplatser. På plan 12 finns vår barnonkologiska avdelning. Barnonkologen i Solna är ett av landets sex barnonkologiska centrum.
Patientområdet är ensamutförare i Stockholms län, Gotland och ibland i landet för flera av områdets patientgrupper.

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

Tel: 08–517 700 00

Kontakt:
Annika Mc Carthy, vårdenhetschef
E-post: annika.mccarthy@sll.se

www.karolinska.se

Karolinska Barn