Presentation

Omvårdnaden får ta plats på Funktion Akut i Huddinge

Publicerad 10 oktober 2018
Specialistsjuksköterskorna Susanne Frodlund, Maria Westin och Karin Sämskar Brandt på Funktion Akut i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen
Specialistsjuksköterskorna Susanne Frodlund, Maria Westin och Karin Sämskar Brandt på Funktion Akut i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen

Inom rollen som biträdande universitetssjuksköterska arbetar sjuksköterskor på Funktion Akut i Huddinge med att driva förbättringsarbeten och samordna utbildningsinsatser. Det är en utmanande och lärorik position, som sköts på halvtid vid sidan om det kliniska arbetet.

På Funktion Akut vid Karolinska i Huddinge satsar ledningen kraftigt på utvecklings- och förbättringsarbete. De senaste åren har mycket förändrats, och för specialistsjuksköterskorna Maria Westin, Susanne Frodlund och Karin Sämskar Brandt, har förändringarna medfört en mängd nya, intressanta möjligheter. En av dessa är de nyligen etablerade positionerna som biträdande universitetssjuksköterska (BUS), inom vars ramar sjuksköterskorna identifierar, samordnar och anordnar förbättringsåtgärder och utbildningar för alla sjuksköterskor och undersköterskor inom Funktionen.
– Jag tog min examen 2007 och kom direkt hit till KAVA. Det var mitt första jobb och här har jag blivit kvar. Anledningen till att jag fortfarande trivs så bra är att jag ständigt har fått möjligheten att lära mig nytt, att klättra och utvecklas. Det är en av anledningarna till att rollen som BUS är så spännande – genom den får jag möjlighet att bidra till utvecklingen inom funktionen, vilket kommer både oss sjuksköterskor och patienterna till gagn, berättar Maria, som är specialistutbildad med magisterexamen inom akutsjukvård.

Skräddarsyr förbättringsåtgärder
De biträdande universitetssjuksköterskorna samarbetar över gränserna mellan både MAVA, AVA och KAVA på slutenvården. Målet är att kartlägga eventuella kunskapsgap för att skräddarsy förbättringsåtgärder och utbildningsinsatser efter avdelningarnas förutsättningar. De olika avdelningarna arbetar dock inte på samma sätt, vilket ställer olika krav på vilka initiativ som drivs framåt. Funktionen strävar dock ständigt efter att våga förändras och vara innovativ, betonar Karin, som är specialistutbildad till IVA-sjuksköterska.
– Jag har provat lite olika arbetsplatser, men hela tiden känt att jag har saknat något. Det har funnits ett sökande efter att få göra något mer, och tack vare BUS-tjänsten får jag det. Det känns jättekul att äntligen kunna ta vara på all min erfarenhet och det är väldigt positivt att funktionen satsar på oss sjuksköterskor. Förutom att det finns olika karriär- och fortbildningsvägar att gå, har attityden till omvårdnad förändrats något oerhört – det finns en tydlig samsyn kring att vi har ett perspektiv som är värdefullt för patienten.

Utökat fokus på omvårdnad
Att omvårdnad får ta mer plats på avdelningarna är något som välkomnas av dem alla tre, men eftersom alla rutiner ännu inte har utarbetats till fullo är det fortfarande något av en utmaning.
– Vårt större fokus på omvårdnad är fortfarande ganska nytt, men det har redan fått stor effekt. Vi som sjuksköterskor har fått betydligt större mandat att påverka och att föra fram omvårdnadsperspektivet. Visst tar det tid att genomdriva förändringar och projekt men Funktion Akut satsar just nu stort inom området, vilket också har medfört en förändrad attityd från andra professioner på avdelningarna – alla förstår att omvårdnaden är viktig och att vi är en profession i vår egen rätt, framhåller Susanne, som är både distriktssjuksköterska och specialistutbildad med magisterexamen inom kirurgi.

Trivs med utveckling och förändring
Framöver siktar funktionens biträdande universitetssjuksköterskor på att arbeta mer övergripande och ta del av såväl varandras utmaningar som förbättringar. I förlängningen vårdar de samma patienter och syftet är att göra resan inom vården så sömlös som möjligt.
– Inom kort kommer vi att få en omvårdnadsansvarig som kommer att vara spindeln i nätet och fungera som en kontaktyta mot ledningen. Det kommer att göra stor skillnad för flödet mellan öppen- och slutenvården och är något vi ser fram emot. Det behövs dock ännu fler BUS:ar inom vården, så de som trivs med utveckling och förändring, nytänk och innovation bör verkligen söka sig hit. Våra idéer och initiativ tas tillvara, så det finns en otrolig chans att påverka och förbättra. Det ger en helt ny dimension till vårt arbete och det är verkligen roligt, avslutar de.

Vi söker nu sjuksköterskor till Funktion Akut i Huddinge, läs mer här

Funktion Akut Huddinge, Karolinska
På Funktionsområde Akut Huddinge bedriver vi specialiserad akutsjukvård, som en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Här vårdas patienter med många olika diagnoser som ger många utvecklingsmöjligheter. Arbetet bedrivs i tvärprofessionella team med exempelvis sjuksköterska, läkare, undersköterska och medicinsk sekreterare. Här är en bra introduktion lika viktig som att kunna utvecklas, både på kort och på lång sikt. Sammanhållningen är god och avdelningarna har ett tillåtande arbetsklimat där alla hjälps åt.

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm
Tel: 08-585 800 00
maria.westin@sll.se
susanne.frodlund@sll.se

www.karolinska.se/jobba-hos-oss/

Karolinska Funktion Akut