Presentation

Vi ska bli bäst i landet på att ta hand om nya sjuksköterskor

Publicerad 10 oktober 2018

Pernilla Bjering och Jonna Törnqvist på Ortopediska kliniken i Region Örebro län. Foto: Richard Ström
Pernilla Bjering och Jonna Törnqvist på Ortopediska kliniken i Region Örebro län. Foto: Richard Ström
– Börja hos oss, sedan hjälper vi dig vidare om du vill. Det säger Pernilla Bjering, avdelningschef inom Ortopediska kliniken Örebro, där fokus ligger på att ge nya sjuksköterskor en riktigt bra start i karriären utan förväntningar på att de ska stanna för evigt.

Pernilla Bjering är chef på avdelning 37, en av tre enheter inom Ortopediska kliniken i Region Örebro län.
– Vår största verksamhet på 37:an är akut ortopedi, men vi har även viss elektiv verksamhet med rygg- och fotbesvär som specialitet.
Kliniken är en länsklinik och finns förutom i Örebro även på sjukhusen i Karlskoga och Lindesberg. Verksamheten har en gemensam vision om att bli bäst i Sverige på att ta hand om nya sjuksköterskor, och arbetar aktivt för att skapa karriärmöjligheter för den som vill utvecklas inom ortopedi. Kliniken erbjuder till exempel tjänst som klinisk kvalitetssjuksköterska och möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.
– Världen ser inte ut som för 15 år sedan; dagens sjuksköterskegeneration vill vidare, en verklighet vi måste förhålla oss till. Vi strävar efter att vara en klinik i tiden och fokuserar på att ge nya sjuksköterskor en bra grund som de har stor nytta av den dag de vill ta nästa steg i sina karriärer, antingen inom vår egen verksamhet eller någon annanstans, säger Pernilla Bjering.

Traineeplatser
Jonna Törnqvist är en av klinikens nya sjuksköterskor. Hon tog examen i juni förra året och började direkt på avdelning 37.
– Jag gjorde praktik här och trivdes bra både med specialiteten och kollegorna. Därför sökte jag en av de traineetjänster som kliniken erbjuder.
Traineetjänsten löpte över ett år med huvudsaklig placering på avdelningen.
– Programmet gav fördjupad kunskap i de olika områden som ortopedin innefattar och omfattade bland annat fem veckors hospitering på operation. Jag är jättenöjd med upplägget och känner att jag lärt mig enormt mycket.
Förutom traineetjänsten har Jonna även deltagit i det introduktionsår som Region Örebro län erbjuder alla nya sjuksköterskor.
– Jag är verkligen nöjd med mitt första år, inte minst för att det finns så många olika möjligheter att utvecklas. Det allra bästa är att kliniken har väldigt bra personal, det är alltid kul att gå till jobbet.
Pernilla berättar att kliniken även har ett nära samarbete med geriatriker kring multisjuka äldre patienter.
– Ortopederna opererar men sedan tar geriatrikerna över vården. För våra sjuksköterskor innebär det att de kan utvecklas yrkesmässigt både inom medicin och kirurgi. Vår verksamhet erbjuder stora möjligheter för sjuksköterskor som vill ha en bra start i yrket.

Läs mer om våra lediga tjänster här

Ortopediska kliniken Region Örebro
Ortopediska kliniken är en klinik som finns på tre olika platser i länet: Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Genom att samla kompetenser och kunskaper i olika sektioner skapar vi möjlighet att vara bäst på det vi gör! Detta innebär att vi kan ge en god och säker vård av hög kvalitet.

Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro
Tel: 019-602 10 00
www.regionorebrolan.se