Presentation

Kompetenta kollegor skapar god stämning

Publicerad 21 mars 2019
”Den trygga och familjära stämningen mellan oss som jobbar här som gör det kul att gå till jobbet varje dag”. Foto: Viveka Österman
”Den trygga och familjära stämningen mellan oss som jobbar här som gör det kul att gå till jobbet varje dag”. Foto: Viveka Österman

På avdelningen för Hematologi och palliativ vård på Sunderby sjukhus har de fokus på det kollegiala lärandet. De ser även vikten av att kunna skratta ihop även i jobbiga situationer, vilket skapar en fantastisk gemenskap där alla trivs.

– En av de saker jag uppskattar mest med att arbeta här är kombinationen av intressanta arbetsuppgifter och det fantastiska gäng av kollegor jag har. Vi samverkar också mycket med andra professioner, som kuratorer, sjukgymnaster och dietister, vilket ger oss möjlighet att ta ett helhetsgrepp över hela vårdsituationen för patienterna, förklarar Magdalena Wiberg, sjuksköterska på avdelningen.
De behandlar både patienter med hematologiska sjukdomar och de som behöver palliativ vård.
– Det ger ett brett spektrum av vårdsituationer som vi ska hantera vilket gör att vårt arbete är otroligt varierande. Vi har god hjälp av mycket tekniska hjälpmedel och följer olika vårdsystem. Ingen dag är den andra lik vilket jag uppskattar mycket, och jag lär mig nya saker i princip varje dag, konstaterar Shahnaz Rasoul, sjuksköterska på avdelningen.

Stora möjligheter att påverka
Den goda kollegiala arbetskulturen bygger på ett lyhört ledarskap som gör att alla som jobbar på avdelningen känner att de har möjlighet att påverka sin arbetssituation.
– Exempelvis har vi en reflektion i slutet på varje arbetsdag där vi tar upp vad som fungerat bra/mindre bra, och hur vi kan lära av det. Vi stämmer även av vid varje förmiddagsfika vem som kan behöva extra hjälp under dagen och var stöd finns. Allt det sammantaget skapar en mycket trygg och familjär stämning mellan oss som jobbar här, som gör det kul att gå till jobbet varje dag, fortsätter hon.
Då det är specifika patientgrupper de har, som kräver specifika vårdinsatser, har man utvecklat en introduktionsprocess där en ny kollega sakta slussas in i arbetet, exempelvis får de gå bredvid mer erfarna under en period.
– Det skapar en stor trygghet hos den nya personalen som vågar ta för sig och utvecklas och det i sin tur, tillsammans med möjligheter till vidareutbildning, bidrar till att vi har en så kompetent personal och en så bra stämning på jobbet. Att vi dessutom har en fantastisk natur för en aktiv fritid skadar ju inte, avslutar Magdalena Wiberg med ett leende.

Vi söker sjuksköterska till avdelning 63, HEMA/PAVA. klicka här för mer information och ansök

Vi söker utvecklingssjuksköterska till avdelning 63 HEMA/PAVA. klicka här för mer information och ansök

Vi söker sjuksköterska för nattjänstgöring. klicka här för mer information och ansök

Hematologi och palliativ vård, Sunderby sjukhus
På enheten för hematologisk och palliativ vård på Sunderby sjukhus arbetar 23 medarbetare, varav 12 sjuksköterskor. De har även utvecklingssjuksköterskor, koordinator samt erbjuder kliniskt basår.
www.norrbotten.se

Sunderby sjukhus logotype