Presentation

Patientnära samarbete på Hematologen

Publicerad 21 mars 2019
Sandra Timelin, Carola Aberkane och Rasmus Ledskog, sjuksköterskor på hematologiska kliniken i Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg
Sandra Timelin, Carola Aberkane och Rasmus Ledskog, sjuksköterskor på hematologiska kliniken i Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg

Arbetet vid hematologiska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping präglas av nära, tvärprofessionella samarbeten, intensiva kunskapsutbyten och tämligen varierande arbetsuppgifter.

Sjuksköterskorna Rasmus Ledskog, Sandra Timelin och Carola Aberkane sökte sig alla direkt till hematologiska kliniken i Linköping efter sin sjuksköterskeexamen, och där har de valt att stanna kvar.
– Jag trivs med att få etablera nära kontakt med patienterna och att hjälpa dem att vara lugna och trygga i den här miljön. Sedan tycker jag att det är positivt med det täta samarbetet som finns med andra professioner, det skapar trygghet för mig. Det finns alltid någon att fråga och möjligheterna till utveckling och utbildning är många, konstaterar Sandra, som har arbetat på kliniken i tre år.

Lyhörd stämning
Här får hon medhåll av båda sina kollegor. Rasmus, som har arbetat på kliniken i två år, berättar att överläkarna sitter i angränsande korridor och att det finns en öppen-dörr-policy. Dessutom har kliniken dietist, kurator, fysioterapeut och apotekare som alla har en viktig roll i teamet kring patienten.
– Vi är ett stort team som arbetar nära varandra, så vi utvecklas varje dag. Det återspeglas också i den lyhörda stämningen – förbättringsinitiativ på kliniken uppmuntras, och vill man driva igenom en relevant förändring får man bra stöd. Målet är naturligtvis att öka patientsäkerheten och få en bättre daglig drift.

Kunskapsintensiv miljö
Linköpings hematologiska klinik är en av sex svenska kliniker som genomför stamcellstransplantationer, men trots den höga specialiseringen på kliniken är det dagliga arbetet väldigt varierat.
– Jag har arbetat här i 13 år och stöter fortfarande på nya situationer. Arbetsuppgifterna under en dag varierar, allt från cytostatikainfusioner och transfusioner av olika blodprodukter till stamcells-återgivning. I tillägg till de biverkningar behandlingarna ger, såsom infektionskänslighet och ibland sepsis, har patienterna även andra sjukdomar, så det gäller att hålla sig uppdaterad. Det är en kunskapsintensiv miljö, avslutar Carola.

Vi söker sjuksköterska till Hematologiska kliniken. Läs mer och ansök här

Hematologiska kliniken, Linköping
Hematologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping behandlar och vårdar patienter med brist- och tumörsjukdomar inom det blodbildande systemet, såsom anemier, leukemi, lymfom och myelom. Ungefär 50% av klinikens verksamhet är den högspecialiserade vården kopplad till allogen och autolog stamcellstransplantation. Vår dagvårdsavdelning ligger i anslutning till kliniken och rotation mellan enheterna är målsättningen.

Tel: 010-103 30 06
E-post: annika.gunnarsson@regionostergotland.se
www.regionostergotland.se

Hematologiska kliniken Linköping logotype