Presentation
Pink Pad

Pink Pad – säkrare för både vårdpersonal och patient

Publicerad 21 mars 2019
My Martinelle, Operations Instrument. Pink Pad förebygger både tryck- och nervskador.
My Martinelle, Operations Instrument. Pink Pad förebygger både tryck- och nervskador.

Med målet att öka patientsäkerhet i vården och att underlätta för vårdpersonalen tillhandahåller Operations Instrument AB produkten ”Pink Pad”, en antiglidmadrass för Trendelenburgposition, som förhindrar att patienten glider och förebygger både tryck- och nervskador.

Efter att Pink Pad lanserades i Sverige 2014 har den kommit att bli ett självklart inslag i många operationssalar landet över. Ursprungligen utformades antiglidmadrassen för operationer där patienten behöver ligga i Trendelenburgläge, för att förhindra att patienten glider. På köpet fick man en tryckavlastande funktion, och idag finns det en Pink Pad för många typer av operationer, exempelvis Pink Heart och Pink Extended.
– Indikationerna för operation kan variera väldigt mycket och ingreppen kan bli långa. Redan vid operationer på fyra timmar är risken för trycksår tredubblad och upp till 66 procent av alla som opereras får tryckskador. Detta råder Pink Pad-produkterna bot på – den är anpassad för operationsbordet och helt utformad efter önskemål från vårdpersonal, säger My Martinelle vid Operations Instrument.

Kostnads- och tidseffektiv
Idag används fem stycken Pink Pad per arbetstimme i Sverige. Madrassen, som är gjord av specialtillverkat polyetenskum, är anpassad för Trendelenburg-lägen men har fått en större användning tack vare den tryckavlastande funktionen – sköra patienter, exempelvis äldre, patienter som behandlas med kortison, de med högt BMI eller dålig cirkulation. Det är en enormt kostnadseffektiv produkt som ständigt vidareutvecklas för att möta de olika behov som finns. My betonar att det verkligen är positivt att så mycket fokus inom vården läggs på säkerhet och positionering, men säger också att det alltid går att bli bättre.
– Redan idag sparar Pink Pad enormt mycket tid, är väldigt enkel att använda och hjälper patienterna att bibehålla värmen, och nu står vi i begrepp att lansera Pink Hip, för artroskopiska höftledsoperationer. Det är en spännande utveckling och verkligen roligt att få vara en del i att öka patientsäkerheten, säger My.

Här hittar du våra produkter som ökar säkerheten och underlättar arbetet inne i operationssalen

Perfekt för extremlägen

”Pink Pad är väldigt bra för att undvika risken för nerv- och tryckskador, särskilt då patienten ligger i extrema positioneringar. Det är en bra produkt ur patientsynpunkt eftersom inget extra stöd behövs för att de inte ska glida och personalen är nöjda med Pink Pad såväl inom anestesigruppen och operationsgruppen.”
Ulrika Wendel, specialistsjuksköterska inom operation, narkos och IVA

Operations Instrument

Operations Instrument AB startades 1996 och har sedan starten arbetat i nära samarbete med svensk sjukvård. Företagets affärsidé är att tillgodose kundens behov av ny teknik och att vara spridare av nya innovationer till svensk sjukvård. Operations Instrument arbetar aktivt med att utveckla och förbättra produkter och lösningar i samarbete med producenterna, baserat på vårdens behov.

Operations Instrument
Tel: 08-544 811 90
E-post: opi@opi.se
www.opi.se