Presentation

Samordnad vård skapar trygghet

Publicerad 21 mars 2019

Eva Fall, distriktssköterska och Lina Wiktorin, distriktssköterska på BVC. Foto: Marie Linderholm
Eva Fall, distriktssköterska och Lina Wiktorin, distriktssköterska på BVC. Foto: Marie Linderholm
Region Sörmland tar helhetsgrepp på vården för att skapa trygga vårdsituationer för patienterna. I Oxelösund samordnas barnhälsovård med mödravård och socialtjänst samt öppen förskola i en familjecentral och i Eskilstuna är samordningssjuksköterskan knutpunkten för äldres vård.

Genom den aktiva samverkan mellan olika aktörer blir det lättare för vårdpersonalen att förstå patienternas situation och kunna bedöma vilka vårdinsatser som krävs.
– På BVC följer vi barnens utveckling från det att de föds till förskoleklass, och tillsammans med familjecentralen kan vi fånga upp hela familjen och bidra till att ge barnen den bästa starten på livet som möjligt, förklarar Eva Fall, distriktssköterska på Oxelösunds vårdcentral.
I och med samordningen underlättas även den förebyggande vården då de tidigt kan bidra till goda kostvanor och andra hälsofrämjande åtgärder.
– För oss distriktssköterskor på BVC fungerar Region Sörmland också mycket bra då barnhälsovården i regionen är väldigt välfungerande och vi erbjuds mycket kompetensutveckling. Ledningen uppmuntrar oss även att delta i olika utvecklingsprojekt. Just nu är BVC Oxelösund och Fröslunda vårdcentral i Eskils­tuna med i ett projekt som utvecklar ett strukturerat sätt att ställa frågor om våld i nära relationer. Möjligheten att delta i projekt för bättre vård gör att man känner sig mycket mer delaktig på arbetsplatsen, konstaterar Lina Wiktorin, distriktssköterska på BVC Oxelösunds vårdcentral.

Intressant och roligt jobb
På Fröslunda vårdcentral i Eskilstuna har Ifian Bozneshin nyligen börjat tjänsten som samordningssjuksköterska för äldre.
– Det är en ny typ av tjänst som syftar till att skapa en större trygghet för regionens äldre som ofta har kontakt med sjukvården. Jag blir deras knutpunkt, och de kan alltid ringa mig om de undrar över något. Jag är tillgänglig hela dagarna så de behöver inte sitta i telefonköer, förklarar hon.
– En annan stor fördel med den nya tjänsten är att de äldre får en kontinuitet i sina vårdkontakter då de alltid har kontakt med samordningssjuksköterskan som lär känna patienterna och vet deras situation.
– För mig som sjuksköterska är detta ett väldigt intressant och roligt jobb. Här finns många karriärvägar och utvecklingsmöjligheter, men för mig var det just rollen som samordningssjuksköterska som lockade mest, avslutar hon.

Ifian Bozneshin, samordningssjuksköterska för äldre på Fröslunda vårdcentral.
Ifian Bozneshin, samordningssjuksköterska för äldre på Fröslunda vårdcentral.

Vi söker dig! Klicka på länkarna nedan för att läsa mer och ansöka!
Distriktssköterska/sjuksköterska samt astma/kolsköterska till Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna

Distriktssköterska/sjuksköterska till Vårdcentralen Flen

Sjuksköterska/distriktssköterska till Vårdcentralen Strängnäs

Diabetessköterska/distriktssköterska till Vårdcentralen Strängnäs

Distriktssköterska eller sjuksköterska till Vårdcentralen Mariefred

Primärvården Region Sörmland
Vårdcentralen Oxelösund har en familjecentral för föräldrar och barn. Vårdcentralens uppdrag är att vara förstahandsvalet när Oxelösunds­borna behöver vård.
Vårdcentralen Fröslunda är en av de största vårdcentralerna i Sörmland – vi har 17 500 listade på vår vårdcentral. Eftersom vi är en så stor vårdcentral har vi också ett mycket brett utbud av sjukvårdstjänster.
www.regionsormland.se