Presentation

Hos REMEO får du komma till tals

Publicerad 14 oktober 2019

Foto: REMEO
Foto: REMEO
REMEO har en helt unik kompetens inom högspecialiserad andningsvård och rehabilitering. Kliniken präglas av nära samarbeten och transparenta beslut, där medarbetarnas styrkor och intressen stärks och tas tillvara.

Det finns mycket som attraherar sjuksköterskor till REMEO. Förutom den unika och oerhört lärorika miljön drivs med en stor delaktighet från medarbetarna. Det är nära mellan ledning och personal, såväl vad gäller förbättringsarbeten som patientplanering.
– Det är korta beslutsvägar och därefter – vid behov – snabb förändring, något som gynnar både verksamheten och patienten. I nästan alla situationer är personalen med och påverkar besluten, vilket har lett till en arbetskultur där vi alla får komma till tals. Vi är aldrig ensamma utan jobbar alltid i team med kompetenta kollegor, säger Leila Ghelichkhani, sjuksköterska och samordnare vid REMEO.

Jobba med oss! Läs mer och ansök här!

Möjligheter att engagera sig
Leila berättar att för den som är intresserad finns det mängder av möjligheter att engagera sig och utveckla sina kunskaper, men betonar att man alltid arbetar kliniskt på minst 50 procent. Ann-Sofie Kaiheden, vårdchef omvårdnad, säger att detta framöver även kommer att införlivas i REMEO:s nya chefslinje.
– Från första november kommer omvårdnadschefer att fördela sin tid jämnt mellan kliniskt och administrativt arbete. Syftet är naturligtvis att skapa en ännu närmare dialog mellan chef och medarbetare och att cheferna ska kunna upprätthålla insikten i det kliniska arbetet.

Har ett unikt vårdkoncept
REMEO:s vårdkoncept är unikt, vilket förutsätter gedigna satsningar på kompetensutveckling och fortbildning inom kliniken. Alla nya medarbetare får en skräddarsydd inskolning utifrån sina specifika behov och varje vecka hålls internutbildningar för personalen för att utbyta erfarenheter och kunskaper.
– Just nu utvecklar vi ett internprogram till REMEO-sjuksköterska. Tanken är att medarbetarna ska kunna närma sig rollen som specialistsjuksköterska med fördjupade kunskaper inom andningsvård och att kompetensen ska höjas på hela kliniken. Kort sagt finns det en mängd olika spännande vägar att gå, oavsett om man vill inrikta sig på samordning, medicinteknik, vårdutveckling eller arbeta som utskrivnings- eller wieningsjuksköterska, säger Ann-Sofie som avslutning.

Jobba med oss! Läs mer och ansök här!

REMEO
REMEO är ett nationellt kompetenscentrum i avancerad andningsvård och rehabilitering i en trygg och stödjande miljö. Vi vårdar de allra sköraste patienterna som kräver andningsstöd och urträning från respirator och kanyl i halsen. Med hjälp av kvalificerat andningsstöd och individuellt anpassad rehabilitering börjar vägen tillbaka till patientens vardag redan dag ett.

REMEO
Tel: 08-704 44 40
E-post: info@remeo.se
remeo.se/jobba-har