Vårdförbundet student

Kompetens- och löneutveckling viktigast för studenter

Publicerad 1 april 2020
Text: Annika Wihlborg
Nadja Ståhl, ordförande i Vårdförbundet Student. Foto: Ulf Huett
Nadja Ståhl, ordförande i Vårdförbundet Student. Foto: Ulf Huett

Några av de mest avgörande faktorerna för att nyutexaminerade sjuksköterskor ska vilja stanna långsiktigt i sjukvården är, enligt Nadja Ståhl, ordförande i Vårdförbundet Student, kontinuerlig kompetensutveckling under hela yrkeslivet samt att arbetsgivare kan erbjuda en god löneutveckling under hela karriären.

– För oss sjuksköterskestudenter är sjuksköterska förstås ett drömyrke med många möjligheter. Samtidigt är den höga arbetsbelastningen, de låga lönerna och det faktum att drygt 25 procent av alla nyutexaminerade sjuksköterskor väljer att lämna yrket efter ett år självklart oroande, säger Nadja Ståhl.
Ytterligare ett orosmoment för många blivande sjuksköterskor är, enligt Nadja Ståhl, att tillgången till erfarna kollegor på många arbetsplatser är begränsad. Just kollegor med lång yrkeserfarenhet är en avgörande faktor för många nyutexaminerade sjuksköterskestudenter som kommer ut till sin första arbetsplats, inte minst eftersom kraven på att även nyutexaminerade sjuksköterskor ska leverera från dag ett på en ny arbetsplats är höga.

VFU är den enskilt viktigaste frågan för Vårdförbundet Student.

Erfarna handledare
– Fördelen med den rådande sjuksköterskebristen är förstås att vi har många arbetsgivare att välja mellan, vilket innebär att vi kan välja vilka patientgrupper vi helst vill arbeta med. Jag ser även många utvecklingsmöjligheter och karriärvägar i vårt yrke, sjuksköterska är ett väldigt attraktivt yrke, bortsett från lönenivån och arbetsmiljön, säger Nadja Ståhl.
Hon understryker vikten av tillgången till erfarna handledare och en genomtänkt introduktion när man kommer ut till sin första arbetsplats. Möjligheten att påverka schemaläggning och verksamhetsutveckling är andra avgörande faktorer för att nyutexaminerade sjuksköterskor ska vilja stanna långsiktigt i sjukvården.

VFU viktigaste frågan
VFU är den enskilt viktigaste frågan för Vårdförbundet Student. För en sjuksköterskestudent erbjuder VFU-perioderna en efterlängtad möjlighet att sätta sin teoretiska kompetens på prov.
Det är ett högt tryck på många arbetsplatser, och det finns då inte alltid tid för reflektion tillsammans med handledaren.
– Vi efterlyser även en bättre framförhållning vad gäller schemaläggning från VFU-arbetsplatserna. Ett välkomstbrev och en kort introduktion skulle också ha stor betydelse för att VFU-perioden ska bli riktigt bra för oss studenter. Vi ser gärna att så många handledare som möjligt har gått den högskoleutbildning på 7,5 poäng med fokus på just handledning, men viktigast av allt är att handledaren har tillräckligt med tid avsatt för sitt uppdrag, säger Nadja Ståhl.