Sjuksköterskans roll

Sjuksköterskor fyller nyckelfunktion i smittskyddsarbetet

Publicerad 1 april 2020
Text: Annika Wihlborg Foto: Anna Molander
Per Follin, smittskyddsläkare och chef för Smittskydd Stockholm. Foto: Anna Molander
Per Follin, smittskyddsläkare och chef för Smittskydd Stockholm. Foto: Anna Molander

Alla som jobbar nära patienter, framför med allt riskgrupper, har en jätteviktig roll i arbetet med att förebygga smitta och ytterligare spridning av Coronaviruset. Alla sjuksköterskor kan ta ett eget ansvar vad gäller att arbeta förebyggande och agera goda föredömen.

– Det allra viktigaste man kan göra som vårdpersonal, och som individ för att minimera smittspridning, är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det handlar framför allt om att stanna hemma när man känner sig sjuk, även i två dagar som stabilt symtomfri. Inom vården ska man följa rekommendationerna från vårdhygienexpertisen, vilket inkluderar de basala hygienrutinerna, säger Per Follin, smittskyddsläkare och chef för Smittskydd Stockholm.

Viktigt att följa de råd och rekommendationer som finns på vårdgivarguiden.

Minska smittspridningen
– Sjuksköterskors roll är dels att vårda de patienter som kommer in, dels att minska smittspridningen mellan patienterna och till och från personalen, säger Per Follin.
Eftersom personal inom vården har en så direkt kontakt med patienter som ofta ingår i riskgrupper är det mycket viktigt att följa de råd och rekommendationer som finns på vårdgivarguiden.

Prioritera hygienfrågorna
– Sjuksköterskorna gör ett mycket viktigt jobb och vi vet att det på många håll är tufft. Vi är medvetna om att det är ett ansträngt läge och arbetar hela tiden för att ta fram rutiner och riktlinjer för att underlätta för vårdpersonalen. Det är också fortsatt viktigt att jobba noggrant med hygienfrågorna, att lämna arbetsplatsen omedelbart om man känner tecken på sjukdom och att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Per Follin.