Undersökning

Sjukvårdsrådgivning avlastar hela vårdsystemet

Publicerad 1 april 2020
Text: Annika Wihlborg
Linda Halén, rådgivningssjuksköterska på MedHelp.

Allt fler sjuksköterskor väljer att kombinera sitt kliniska arbete med sjukvårdsrådgivning per telefon. Att arbeta med sjukvårdsrådgivning per telefon är givande, utvecklande och ger ofta omedelbar respons från patienten.

– Sjukvårdsrådgivningens viktigaste uppgift är dels att dygnet runt erbjuda lättillgänglig och kvalificerad rådgivning från legitimerade sjuksköterskor och dels att påverka flödena i hälso- och sjukvården genom att bidra till att fler patienter söker sig till rätt vårdnivå, säger Maria Frisk Tiston, verksamhetschef på 1177 Vårdguiden på telefon, Region Västmanland. Hon är sjuksköterska sedan drygt trettio år tillbaka och har varit verksamhetschef sedan 2013.

Hantera Coronapandemin
Hon anser att den nationella sjukvårdsrådgivning som Sverige byggt upp via 1177 kan förbättra våra förutsättningar att hantera den pågående Coronapandemin.
– Vi får otroligt många samtal som på ett eller annat sätt berör Corona. Genom att kunna besvara dessa samtal och erbjuda initial rådgivning per telefon avlastar vi den övriga hälso- och sjukvården som är hårt belastad nu. 1177 bidrar även till en jämlik vård eftersom vi kan erbjuda kvalitetssäkrad rådgivning till hela befolkningen, oavsett bostadsort. 80 procent av rådgivningen kring Corona fokuserar på egenvårdsråd, säger Maria Frisk Tiston.
På 1177 fångar man tidigt upp människors oro och frågeställningar i samband med stora samhällshändelser. Redan under Coronapandemins första dagar noterade Maria Frisk Tiston och hennes kollegor en markant ökning i antalet inkommande samtal.

Maria Frisk Tiston, verksamhetschef på 1177 Vårdguiden på telefon i Region Västmanland.
Maria Frisk Tiston, verksamhetschef på 1177 Vårdguiden på telefon i Region Västmanland.

Många sjuksköterskor kombinerar telefonrådgivningen med kliniskt arbete.

Omedelbar respons
Många sjuksköterskor kombinerar telefonrådgivningen med kliniskt arbete. Det är, enligt Maria Frisk Tiston, ofta en idealisk kombination. Enligt Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning kan 57 procent av sjuksköterskorna tänka sig att arbeta med sjukvårdsrådgivning.
– Undersökningsresultatet känns positivt och glädjande. När man arbetar med telefonrådgivning kan man fokusera på en tydlig arbetsuppgift, i kontrast till den kliniska vården där sjuksköterskor ofta känner sig splittrade mellan olika arbetsuppgifter. Man får ofta omedelbar respons och möts många gånger av stor tacksamhet från människor som ringer in, säger Maria Frisk Tiston.
– Nedsatt fysisk funktion är inget hinder för att arbeta med telefonrådgivning. Sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning bidrar dessutom med stor samhällsnytta och har möjlighet att dela med sig av sin erfarenhet och kompetens till ett stort antal invånare, säger Maria Frisk Tiston.

Hänvisa till rätt vårdnivå
– Sjukvårdsrådgivningens viktigaste uppgift är bedömningen av rätt vårdnivå, oavsett om det är egenvård eller akutmottagning. Genom att lyssna in den inringande och noggrant följa rådgivningsstödet, så ska patienten kunna hänvisas till rätt vårdnivå eller få svar på frågor som hjälper dem till rätt vård, säger Linda Halén, rådgivningssjuksköterska på MedHelp. Hon har varit sjuksköterska i tjugo år och har tidigare arbetat som skolsköterska i tretton år.

Första linjens sjukvård
– Sjukvårdsrådgivningen har blivit första linjen, dit du vänder dig med frågor om hur, när, om och var du söker vård. Vårt rådgivningsstöd utgör basen för vår bedömning. I samband med Corona­pandemin är det viktigt att hela tiden vara uppdaterad och följa aktuell rådgivningsinformation, eftersom den ändras kontinuerligt, säger Linda Halén.
Rådgivningssköterskor får ofta mycket bekräftelse på att de kan hjälpa till och gör något bra i samtalen.
– Det händer hela tiden något nytt, varje samtal är unikt, vilket gör att arbetet aldrig blir tråkigt. Som rådgivningssköterska får man verkligen mycket tillbaka, säger Linda Halén.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med sjukvårdsrådgivning?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 5–10 mars 2020. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.