Digifysisk Seniorvård

Proaktiv digifysisk seniorvård i hemsjukvården

Publicerad 10 april 2024
Text: Annika Wihlborg
Nadja Sjödin, sjuksköterska på socialförvaltningen i Timrå kommun.
Nadja Sjödin, sjuksköterska på socialförvaltningen i Timrå kommun.

En åldrande befolkning och en ökad brist på kompetenta medarbetare utmanar den kommunala hälso- och sjukvården. Det ställer i sin tur krav på innovativa och hälsoförebyggande arbetssätt. I Timrå kommun har man via projektet Proaktiv Digifysisk Seniorvård satsat på mobil hemsjukvård som ökar tillgången till personcentrerad och proaktiv vård för multisjuka patienter.

Projektet, som inleddes 2022, genomfördes av Region Västernorrland, hemsjukvården i Timrå kommun och vårdkoncernen Premicare. I projektet användes medicinteknisk utrustning som gjorde det möjligt att mäta alltifrån saturation till EKG och CRP, och att lyssna på hjärta och lungor i patientens hem. Det gav rätt resurser för en tidigare samlad bedömning av patienternas hälsostatus.
– Jag åkte ut på bokade hembesök och gjorde då en gedigen genomgång av patientens hälsostatus. Jag tog prover, samlade in data på patienten och kopplade vid behov upp mig mot primärvårdsläkare på distans. Dessa besök gjorde att jag kunde bedöma patientens hälsosituation utifrån ett helhetsperspektiv. Det gjorde i sin tur att jag kunde upptäcka om patienten exempelvis befann sig i riskzonen för undernäring, riskerade trycksår eller hade en förhöjd risk att råka ut för fallolyckor i hemmet. Vid behov kunde jag kontakta exempelvis dietist eller fysioterapeut, säger Nadja Sjödin, som var verksam i projektet som sjuksköterska i hemsjukvården och numera är sjuksköterska på socialförvaltningen i Timrå kommun.

”Det kändes bra att arbeta närmare patienten och att kunna besluta om insatser i ett tidigare skede.”

Ökad samverkan och trygghet
Hon betraktar ett mer proaktivt arbetssätt som en nödvändighet för att kunna genomföra insatser i ett tidigt skede och därigenom undvika att patientens hälsa och livskvalitet försämras i onödan, inte minst bland äldre med en eller flera kroniska sjukdomar. Projektet bidrog även till att förebygga sjukhusinläggningar. Genom att kunna göra fler mätningar och ta fler prover i patientens hem kunde även antalet besök på akutmottagningen minskas.
– Det kändes bra att arbeta närmare patienten och att kunna besluta om insatser i ett tidigare skede. Det systematiska proaktiva arbetssättet var dessutom mycket uppskattat av patienterna eftersom de kände sig sedda och i många fall även tryggare. Primärvårdsläkarna genomförde också en läkemedelsgenomgång med samtliga patienter. Projektet stärkte även samverkan mellan primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Jag uppskattade också att jag fick använda min förebyggande kompetens mer, säger Nadja Sjödin.