Artificiell intelligens

AI kan göra stor nytta vid diagnostik och riskbedömning

Publicerad 20 oktober 2020
Text: Annika Wihlborg
Magnus Andersson Hagiwara, docent och biträdande professor i prehospital akutsjukvård på sektionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås.

AI, Artificiell Intelligens, har många användningsområden i framtidens hälso- och sjukvård och kan bland annat användas vid diagnostik och som beslutsstöd för vårdpersonal. AI kan även hjälpa vårdpersonalen att prediktera risken för att patienter drabbas av allvarliga tillstånd som stroke, hjärt­attack eller sepsis.

AI är ett är ett samlingsbegrepp som inkluderar alltifrån robotstyrning till analys av stora patientdatamängder. AI innebär att man använder olika statistiska modelleringstekniker för att bearbeta stora datamängder, till exempel från patientjournaler. AI kan vara till stor hjälp som beslutsstöd i sjukvården, bland annat genom att utveckla bedömningsinstrument och föreslå behandlingsalternativ.
Det anser Magnus Andersson Hagiwara, docent och biträdande professor i prehospital akutsjukvård på sektionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Han tog sjuksköterskeexamen 1993 och arbetade i bland annat ambulanssjukvården och intensivvården innan han disputerade 2014.

”Hälso- och sjukvården behöver ta ställning till de etiska och juridiska aspekterna av att använda AI.”

Bristfälliga datamängder
– För närvarande bedrivs flera intressanta forskningsprojekt med fokus på AI, men än så länge tillämpas inte AI-teknologin så mycket i sjukvården. En stor utmaning är svårigheten att samla in de stora datamängder som krävs. Det beror främst på att ett stort antal olika journalsystem används i den svenska hälso- och sjukvården, vilket i sin tur innebär att datamängderna vi har tillgång till är bristfälliga och för ostrukturerade. För att på allvar kunna dra nytta av AI-teknologins möjligheter i sjukvården krävs ett mer enhetligt strukturerat journalsystem, säger Magnus Hagiwara.
Han leder en forskargrupp med fokus på prehospital sjukvård och deltar i Precise, ett forskningsprojekt där Prehospital ICT Arena (PICTA), Högskolan i Borås, Chalmers, Karolinska institutet och Sjukvården i Skaraborg gemensamt ska undersöka hur AI kan användas för att identifiera sepsispatienter på ett tidigt stadium i vårdkedjan.

Stöd i det diagnostiska arbetet
– Jag ser en stor potential för AI i sjukvården. I ambulanssjukvården kan det användas för att tidigt identifiera kritiska tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt. I övriga vården kan det vara till stor nytta i det diagnostiska arbetet. Samtidigt behöver hälso- och sjukvården ta ställning till de etiska och juridiska aspekterna av att använda AI. Vem bär ansvaret om en patient felbehandlas eller kommer till skada till följd av en rekommendation från en AI-algoritm? Ytterligare en utmaning är den skepsis som finns mot AI bland såväl patienter som sjukvårdspersonal, säger Magnus Andersson Hagiwara.