Presentation
Kriminalvården

Bli en viktig del av Kriminalvården

Publicerad 20 oktober 2020
Foto: Pär Olert
Carin Lennström, sjuksköterska på Saltviksanstalten i Härnösand. Foto: Pär Olert
Carin Lennström, sjuksköterska på Saltviksanstalten i Härnösand. Foto: Pär Olert

Vill du arbeta självständigt på en arbetsplats där du får använda hela din kompetens? Välkommen till Kriminalvården, där du som är sjuksköterska har en helt central roll i de intagnas rehabilitering.

– Det är ett otroligt omväxlande jobb, med både bredd och djup. Som sjuksköterska arbetar man väldigt självständigt, men man har hela tiden stöttningen av ett team av olika kompetenser, berättar Carin Lennström, sjuksköterska på Saltviksanstalten i Härnösand.
Carin, som blev färdig sjuksköterska för tio år sedan, började på Saltviksanstalten för tre år sedan. Hon var nyfiken på Kriminalvården och hade då arbetat inom bland annat psykiatrin, beroendevården och medicin. Den bredden har hon nytta av nu. Som sjuksköterska på en kriminalvårdsanstalt gör hon självständiga bedömningar och har stort eget ansvar. Om Carin bedömer att det behövs remitterar hon vidare till läkare eller exempelvis fysioterapeut.
– Många av de intagna har en komplex problematik, med såväl psykiatriska som somatiska besvär. De har ofta levt tuffa liv och kan vara misstänksamma mot samhället, inklusive sjukvården. Därför är det viktigt att bygga upp ett förtroende och skapa de bästa förutsättningarna för att patienten sedan ska fungera på utsidan. Här kan man som sjuksköterska verkligen göra skillnad, säger Carin.

Jobba som distriktssjuksköterska på Kriminalvården. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Jobba som sjuksköterska på Kriminalvården. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Trygg arbetsplats
Saltvikanstalten är en sluten anstalt med den högsta säkerhetsklassificeringen. De intagna avtjänar ofta långa straff för grov brottslighet. Carin har emellertid aldrig känt sig otrygg, och för henne är det irrelevant vilket brott som patienten har begått.
– Det är ordning och reda här, med tydliga rutiner och arbetssätt. Vi fungerar mycket som en vårdcentral där patienterna bokar tid, och det är enormt roligt att få utnyttja alla delar av min kunskap och erfarenhet. Det finns nog många fördomar om att arbeta på anstalt, men jag har aldrig känt mig rädd här. Faktum är att arbetsmiljön kunde upplevas som mycket otryggare inom psykiatrin. Mitt fokus är helt och hållet patienten och att ge en bra omvårdnad, säger hon.

Häkte och arrest
Hennes kollega Martin Blohm, som är sjuksköterska på Kronobergshäktet i Stockholm, lyfter också fram bredden och möjligheten att som sjuksköterska få använda hela sin kompetens. Han har en bakgrund som ambulanssjuksköterska och har arbetat inom Kriminalvården i fyra år. Arbetet på Kronobergshäktet omfattar både häktet och arresten, dit människor ofta kommer direkt från gatan. I Martins arbete ingår att ta anamnes, göra initiala hälsobedömningar och bedöma den intagnes vårdbehov. Vid behov bokas patienten till psykiater, allmänläkare, eller så upprättas kontakt med extern vårdgivare.
– På Kronobergshäktet har vi snabba flöden och arbetar nära externa vårdgivare, som beroendeakuten och psykiatrin. Vi träffar verkligen alla sorters människor och ingen dag är den andra lik, säger Martin, som betonar att patienterna på arresten och häktet ännu inte är dömda för något brott.

Martin Blohm, sjuksköterska på Kronobergshäktet i Stockholm. Foto: Johan Marklund
Martin Blohm, sjuksköterska på Kronobergshäktet i Stockholm. Foto: Johan Marklund

Goda villkor
Förutom att jobbet är spännande och givande i sig, med stort utrymme att lägga upp arbetet självständigt, framhåller både Martin och Carin att Kriminalvården är en arbetsgivare som erbjuder riktigt goda villkor. Arbetstiderna är bra, utan nätter, och på anstalt arbetar man inte heller helger. Dessutom finns goda möjligheter till kompetensutveckling, med en rad interna och externa utbildningar. Två gånger om året kan man hospitera på exempelvis sjukhus eller kommun.
För att passa som sjuksköterska inom Kriminalvården ska man vara genuint intresserad av människor, säker i sin yrkesroll och inte vara rädd att sätta gränser, menar Martin.
– Som sjuksköterska bör man ha människokännedom och vara ödmjuk, med förmåga att bemöta patienterna utan fördomar och förutfattade meningar. Man ska också vara trygg i sig själv och trivas med att arbeta självständigt. Har man de egenskaperna har man alla förutsättningar att trivas inom Kriminalvården.

Jobba som distriktssjuksköterska på Kriminalvården. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Jobba som sjuksköterska på Kriminalvården. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Kriminalvården

Som sjuksköterska inom Kriminalvården kommer du att bedöma och behandla patienter, med stort eget ansvar. Arbetet är självständigt, men vilar på tydliga centrala rutiner och nära samarbete med andra professioner. Sjuksköterskor inom Kriminalvården arbetar oftast dagtid måndag till fredag. Kriminalvården erbjuder individuell lönesättning, brett utbildningsutbud, förmånliga löner och semestervillkor, och flexibla scheman.

Tel. växel: 077-228 08 00
www.kriminalvarden.se