Peer learning

Introduktion i par

Publicerad 20 oktober 2020
Text: Adrianna Pavlica Foto: Högskolan i Gävle
Foto: Högskolan i Gävle

I ett projekt i Gävle har man infört att sjuksköterskor får jobba i par under sin VFU. Sjuksköterskan och forskaren Ylva Pålsson menar att så kall­ad peer learning ökar både kunskap och självkänsla.
– Inom vården är man så van vid att göra saker på ett visst sätt, men studenterna är inte lika inrutade och kan tänka lite utanför boxen.

Ylva Pålsson är sjuksköterska och forskare vid Högskolan i Gävle. Hon ägnade sin avhandling åt så kallad peer learning, där två studenter eller nyutexaminerade sjuksköterskor får gå bredvid varandra i par och hjälpas åt. Avhandlingen bestod av fyra studier, med bland annat intervjuer och en randomiserad studie. Studenterna gick på Högskolan i Gävle och de nyutexaminerade sjuksköterskorna arbetade inom Region Gävleborg eller Tiohundra.
– Det stora fyndet var att man kunde se att de som fått peer learning trodde på sin förmåga mycket mer. Det var signifikanta skillnader, säger Ylva Pålsson.

”Peer learning är mer ett tankesätt, där handledaren ska vara mer som ett bollplank.”

Starkare tro på sig själv
Hon tittade dessutom på 20 olika variabler, där de som haft peer learning förbättrade sig på 13 punkter på bara två veckor, medan de med traditionell handledning bara ökade i fyra.
– De stora övergripande områdena jag tittade på var kritiskt tänkande, att uppnå lärandemålen, tro på sig själv, tro på sin förmåga. Jag tittade på strukturell och psykologisk empowerment. Om man tror på sig själv ger man sig själv större möjligheter än om man inte tror på sig, då försöker man inte lika hårt.
Ylva Pålsson fortsätter:
– Det är en stor skillnad och det får en att tänka på att det händer något i deras lärande och i deras mående, för man vet också att man måste må bra och känna sig trygg för att kunna lära.

”Måste förändras”
Och i sina observationer har Ylva Pålsson sett exempel på hur peer learning leder till kreativa lösningar utanför boxen.
– Ett par hade en patient som var orolig, och handledaren föreslog ett läkemedel. Men så pratade studenterna med varandra och kom på att man kunde testa att ringa upp patientens fru istället. I slutändan behövdes inget läkemedel.
Peer learning har börjat införas på vissa platser med verksamhetsförlagd utbildning.
– Vi har gjort det här med traditionell handledning i hundratals år, och att förändra det tar tid. Men jag tror att det måste förändras, och peer learning är egentligen en enkel sak att införa på VFU. Det är mer ett tankesätt, där handledaren ska vara mer som ett bollplank, säger Ylva Pålsson.
Nackdelar med peer learning kan vara att man jämför sig med varandra, och att effekten inte blir så stor om man inte trivs med varandra, men också det kan vara lärorikt.
– Fast man inte trivs ihop med kolleger så måste man ju göra saker ihop med dem på jobbet. Det måste man lära sig att hantera.

Ylva Pålssons avhandling handlade om så kallad peer learning, något som visade sig ha många positiva effekter. Foto: Högskolan i Gävle