Satsning på yrkesskickliga

Löneförhöjning för särskilt yrkesskickliga

Publicerad 20 oktober 2020
Text: Annika Wihlborg
Madeleine Hjalmarsson, barnsjuksköterska, och Jenny Lundell, avdelningschef, på Barn- och ungdomskliniken på Växjö lasarett.

Att utses till särskilt yrkesskicklig sjuksköterska innebär en möjlighet till lönekarriär och är en bekräftelse på att erfarenhet verkligen lönar sig. Flera regioner investerar därför i löneförhöjningar för yrkesskickliga sjuksköterskor. Satsningen motiverar många av de mest erfarna sjuksköterskorna att stanna kvar hos sin arbetsgivare.

Region Kronoberg har investerat 18 miljoner kronor i en lönesatsning för särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor. Ambitionen är bland annat att bidra till stabila team. Enligt regionens kriterier ska en särskilt yrkesskicklig sjuksköterska bland annat arbeta patientnära och föregå med gott exempel gentemot kollegor. På Barn- och ungdomskliniken på Växjö lasarett ska de särskilt yrkesskickliga dessutom vara specialistutbildade barnsjuksköterskor och ha minst åtta års erfarenhet av barnsjukvård.

Delar med sig av kompetens
– Gruppen särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor har en gedigen kompetens som är otroligt värdefull för verksamheten och för att vi ska kunna ge rätt vård i rätt tid till regionens invånare. De bidrar till en hög patientsäkerhet, och delar på olika sätt med sig av sin kompetens till sina kollegor i det dagliga arbetet. De tar ofta ett ledningsansvar och hjälper sina kollegor att bli mer självgående, säger Jenny Lundell, avdelningschef på Barn- och ungdomskliniken på Växjö lasarett. Hon har arbetat på kliniken sedan 2007 och är sedan 2017 avdelningschef.
– Vi välkomnar verkligen den här satsningen, men frågor som arbetsmiljö, schemaläggning och kontinuerlig kompetensutveckling bidrar också till att fler yrkesskickliga vill stanna kvar hos sin arbetsgivare. Det är också viktigt att ge de sjuksköterskor som befinner sig precis under gränsen för att kallas för särskilt yrkesskicklig en extra skjuts i rätt riktning för att nå hela vägen fram, säger Jenny Lundell.

”Det här ger yngre sjuksköterskor en konkret karriärmöjlighet att sträva efter.”

Lön och bekräftelse
– Att utses till särskilt yrkesskicklig sjuksköterska är en bekräftelse för mig, ett kvitto på att den erfarenhet jag samlat på mig under många år verkligen gör skillnad. Utan den här satsningen är det inte säkert att jag hade stannat kvar hos min nuvarande arbetsgivare, så den är jätteviktig för mig, säger Madeleine Hjalmarsson, barnsjuksköterska på Barn- och ungdomskliniken. Hon har arbetat med barnsjukvård i trettio år och utsågs 2019 till särskilt yrkesskicklig sjuksköterska.
Hon betonar att det inte enbart är löneförhöjningen som får henne att vilja stanna kvar. Att vara med och utveckla och påverka arbetet på kliniken och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling är också viktigt.
– Det här ger yngre sjuksköterskor en konkret karriärmöjlighet att sträva efter. Samtidigt är det viktigt att de extra lönepengarna inte tas från övriga kollegors lönepott. Det bör istället utgöra ett särskilt tillskott i budgeten, säger Madeleine Hjalmarsson.