Presentation
Medicinkliniken i Växjö

Medicinkliniken Växjö satsar framåt

Publicerad 20 oktober 2020
Foto: Martina Wärenfeldt
Thomas Aronsson, verksamhetschef, Helena Högberg, omvårdnadschef och bitr. verksamhetschef, Robin Andersson, sjuksköterska och Ellinor Torstensson, sjuksköterska på Medicinkliniken Växjö. Foto: Martina Wärenfeldt
Thomas Aronsson, verksamhetschef, Helena Högberg, omvårdnadschef och bitr. verksamhetschef, Robin Andersson, sjuksköterska och Ellinor Torstensson, sjuksköterska på Medicinkliniken Växjö. Foto: Martina Wärenfeldt

Medicinkliniken Växjö präglas av stor trivsel och många valmöjligheter för sjuksköterskor som vill utvecklas.
– Jag är glad varje gång jag går till kliniken, säger Ellinor Torstensson, som delar sin tid mellan arbete på hjärtmottagningen och studier till specialistsjuksköterska.

På Medicinkliniken Växjö kombineras det lilla sjukhusets fördelar med en bred verksamhet som omfattar alla de olika subspecialiteterna. Kliniken har sedan några år tillbaka, steg för steg, gått från traditionell uppdelning av ledarskapet på mottagning och avdelning till att i-stället omfatta varje subspecialitet.
– Rent konkret innebär det att vi har samlat till exempel strokevården i en enhet som består av öppen-, dag- och slutenvård. För medarbetarna innebär det möjlighet till kombinationstjänster där man till exempel kan arbeta halvtid på avdelningarna och halvtid på öppenvården. Det passar inte alla men för de som vill bredda sin kompetens och uppskattar variation i arbetet finns den möjligheten. De stora fördelarna för patienterna är att deras vårdresa samlas på ett ställe vilket ger högre kontinuitet, säger Thomas Aronsson, verksamhetschef.
Helena Högberg, omvårdnadschef och biträdande verksamhetschef, berättar att nyordningen är ett sätt för kliniken att ta höjd både för dagens och morgondagens utmaningar.
–En av vårdens stora framtidsutmaningar är kompetensbrist, vi är fullt övertygade om att vi genom att organisera oss på detta sätt kan tillvarata kompetensen på ett bättre sätt. Vi slipper en massa ställtider samtidigt som helhetsbilden gör det lättare att hålla ihop teamen och fördela resurser på ett smartare sätt.

Vi söker sjuksköterskor till medicinkliniken i Växjö. Klicka här för mer information och ansök.

Vi söker sjuksköterska som vill kombinera diabetesmottagning och medicinavdelning. Klicka här för mer information och ansök

Vi söker nattsjuksköterska till enhet 3 – njurmedicin, diabetes och endokrinologi. Klicka här för mer information och ansök

Utbildningstjänster
En annan framtidssatsning är utbildningstjänster för sjuksköterskor som innebär möjlighet till specialisering med bibehållen lön.
– Vi uppmuntrar våra sjuksköterskor att vidareutbilda sig inom våra fokusområden internmedicin, hjärtsjukvård och diabetes. Efter specialistexamen kan de rotera mellan mottagning, öppen- och slutenvård och på så sätt ta med sig kompetensen hela vägen runt. Genom att sprida kompetensen inom hela sektionen bygger vi även in en värdefull robusthet i verksamheten, säger Helena.
Ellinor Torstensson är en av verksamhetens medarbetare som har valt att utbilda sig till specialistsjuksköterska med inriktning på kardiologi.
– Jag började här som undersköterska och trivdes så bra att jag fortsatte på det inslagna spåret, läste vidare till sjuksköterska och tog min examen 2013 för att sedan arbeta inom hjärtsjukvården på kliniken.
Under de gångna åren har Ellinor arbetat med hjärtsjukvård inom en rad olika områden.
– Under senare år har jag haft en kombinationstjänst då jag varit både på akutverksamheten och på hjärtmottagningen, en jättebra mix då jag först mötte patienterna i ett ofta kritiskt läge för att sedan följa upp dem när de började bli bättre.
Nu har Ellinor snart läst 1,5 år på specialistsjuksköterskeutbildningen inom hjärtsjukvård.
– Jag studerar på halvtid med bibehållen lön och delar min tid mellan hjärtmottagningen och distansstudier på Sofiahemmet i Stockholm.
Att hon tidigare haft en kombinationstjänst och roterat mellan öppen- och slutenvård kommer väl till pass även i studierna.
– Ja, jag har ju arbetat med alla delarna inom hjärtsjukvården vilket underlättar nu när jag fördjupar mig i olika områden. Det är en jättebra klinik med många olika karriärvägar där det bara är du själv som sätter gränsen för hur mycket du vill utvecklas.

Ständig utveckling
Hon får medhåll av Robin Andersson, sjuksköterska, som arbetat på kliniken i fem år och numera är sektionsledare på mag-tarmsektionen. Liksom Ellinor kan han se tillbaka på en kontinuerlig utveckling i sin yrkesroll.
– Faktum är att jag läste till sjuksköterska för att jag siktade på ett jobb inom ambulanssjukvården. Men jag gjorde min första praktik här på avdelning 5 och trivdes så bra att jag valde att återvända, visserligen med en baktanke om att ambulansen finns ju alltid kvar.
Sedan dess har det gått fem år och Robin har fått andra mål.
– Jag har verkligen upptäckt tjusningen med att jobba här på medicinkliniken och har utvecklats enormt under de gångna åren och lär mig fortsatt nya saker dagligen. Förutom tjänsten som sektionsledare har jag fått axla en rad olika ansvarsområden och har många externa kontakter vid sidan av arbetet med patienterna. Det är ett fantastiskt roligt ställe att arbeta på. Här kan man utvecklas åt en rad olika håll utan att ens behöva byta klinik, fastslår Robin.

Vi söker sjuksköterskor till medicinkliniken i Växjö. Klicka här för mer information och ansök.

Vi söker sjuksköterska som vill kombinera diabetesmottagning och medicinavdelning. Klicka här för mer information och ansök

Vi söker nattsjuksköterska till enhet 3 – njurmedicin, diabetes och endokrinologi. Klicka här för mer information och ansök

Medicinkliniken i Växjö

Medicinkliniken Växjö bedriver öppen och sluten specialiserad vård inom internmedicin. Upptagningsområdet är främst länets östra del, men kliniken fungerar även som en övergripande internmedicinsk länsresurs och är Region Kronobergs största klinik med ungefär 400 medarbetare.

www.regionkronoberg.se