Presentation
Akut och reparativ medicin

Omvårdnad får ny tyngd på Karolinska universitets­sjukhuset

Publicerad 20 oktober 2020
Foto: Gonzalo Irigoyen
Maria Amritzer, OVA på Omvårdnadsområde Huddinge inom Tema Akut och Reparativ Medicin, Caroline Kevin, verksamhetschef i Huddinge, Katarina Göransson, OVA för hela Tema Akut och Reparativ Medicin och Katarina Meijers, verksamhetschef i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
Maria Amritzer, OVA på Omvårdnadsområde Huddinge inom Tema Akut och Reparativ Medicin, Caroline Kevin, verksamhetschef i Huddinge, Katarina Göransson, OVA för hela Tema Akut och Reparativ Medicin och Katarina Meijers, verksamhetschef i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen

En ny tvåbent organisation på Karolinska universitets-sjukhuset innebär att omvårdnaden ständigt är på agendan inom Tema Akut och Reparativ Medicin. Du som är sjuksköterska står i tydlig fokus.

Den första januari i år genomfördes en omfattande organisationsförändring på bland annat Tema Akut och Reparativ Medicin på Karolinska universitetssjukhuset. Istället för den traditionella modellen med en verksamhetschef, som ofta är läkare, infördes en tvåbent modell, som innebär att temat har en verksamhetschef som är sjuksköterska, med djup insikt i omvårdnadsfrågor. Den nya modellen betyder att sjuksköterskan får en ännu mer central och autonom roll än tidigare.
– Vi ser redan stor skillnad, med kortare beslutsvägar, bättre patientflöden och vårdplatsplanering och tätare samarbete med andra enheter, berättar Caroline Kevin, verksamhetschef i Huddinge.
Hon får medhåll av kollegan Katarina Meijers, verksamhetschef i Solna. Katarina lyfter fram att den nya organisationen betonar omvårdnadens betydelse och synliggör sjuksköterskans roll.
– Vi diskuterar ständigt omvårdnad och hur sjuksköterskors och undersköterskors arbete kan utvecklas. Omvårdnad är inte längre en punkt bland andra, utan en helt grundläggande del av verksamheten, säger hon.

Jobba hos oss på tema Akut och Reparativ Medicin i Huddinge! Klicka här för att ansöka.

Jobba hos oss på tema Akut och Reparativ Medicin i Solna! Klicka här för att ansöka.

Attraktiv arbetsplats
Den tvåbenta organisationen syftar till att skapa en optimal, högkvalitativ vård för patienterna, men är också ett led i Karolinska universitetssjukhusets och Tema Akut och Reparativ Medicins ambition att vara en attraktiv arbetsplats för sjuksköterskor.
Det finns många olika karriärspår och tjänster. En sådan är omvårdnadsansvarig, OVA, som inrättades redan för fyra år sedan. Rollen är framför allt en tjänst för sjuksköterskor som disputerat eller är registrerade doktorander och innebär att forskningsintresserade sjuksköterskor kan vara med och utveckla det kliniska arbetet. Som OVA sitter man med i såväl temaledning som verksamhetsledning och kan därmed direkt påverka i det strategiska framtidsarbetet.
– Vår roll är att driva och utveckla omvårdnaden enligt best practice inom vårt tema. En viktig fråga är också att arbeta med utbildning och forskning. För sjuksköterskor som är akademiskt orienterade kan jag verkligen rekommendera Karolinska universitetssjukhuset, här finns enormt många möjligheter, berättar Maria Amritzer, OVA på Omvårdnadsområde Huddinge inom Tema Akut och Reparativ Medicin.

Framåtanda
Kollegan Katarina Göransson, OVA för hela Tema Akut och Reparativ Medicin, framhåller att OVA-rollen och den nya organisationsmodellen visar på den framåtanda som präglar Karolinska universitetssjukhuset och viljan att skapa de bästa förutsättningarna för sjuksköterskors kompetens- och karriärutveckling.
– Vi har verkligen fått mandat att driva frågor som rör omvårdnad och är med och påverkar sjukhusets verksamhet på alla nivåer. Det finns en självklar strategisk planering inom omvårdnad som gör att den ständigt är i fokus, säger hon.

Brett tema
Alla fyra vill även lyfta fram Tema Akut och Reparativ Medicin som en utvecklande arbetsplats, oavsett om du är nyutexaminerad eller har lång erfarenhet.
Här får patienter med svåra akuta tillstånd högspecialiserad vård i en sammanhållen process, genom hela vårdförloppet, från det akuta omhändertagandet till rehab och hemskrivning. Det är en patientgrupp med ett brett spektrum av tillstånd och som ofta kräver många olika insatser genom vårdkedjan. Omvårdnadsområdena omfattar akutmottagning, akutvårdsavdelningar, intermediärvård, specialiserade avdelningar/mottagningar inom trauma, akutkirurgi och ortopedi i samarbete med de medicinska enheterna akut och trauma, akutkirurgi och ortopedi. Som sjuksköterska har du möjlighet att rotera mellan olika enheter.
Varje sjuksköterska har en individuell karriärplan inom en kompetensstege som består av sju steg. På varje nivå synliggörs sjuksköterskans breda utvecklingsmöjligheter och självständiga roll. Det finns ett stort utbud av kompetensutveckling och möjligheter att exempelvis forska eller specialisera sig.
Det är en spännande tid på Nya Karolinska sjukhuset och Tema Akut och Reparativ Medicin.

Jobba hos oss på tema Akut och Reparativ Medicin i Huddinge! Klicka här för att ansöka.

Jobba hos oss på tema Akut och Reparativ Medicin i Solna! Klicka här för att ansöka.

Tema akut och reparativ medicin – Karolinska

Vi är ett nybildat tema som fokuserar både på akutsjukvård med komplett omhändertagandet av den akut sjuka patienten och de högspecialiserade uppdragen för Karolinska universitetssjukhuset. Med högspecialiserad vård menas avancerad sjukvård som kräver särskilda resurser och kompetenser när det gäller utrustning och personal. I uppdraget ingår även att säkerställa, forskning och utbildning. Inom Tema Akut och Reparativ Medicin finns en rad spännande karriärvägar för sjuksköterskor, vare sig du vill arbeta rent kliniskt, med ledarskap eller inom FoU. Vår nya tvåbenta organisationsmodell innebär att omvårdnad står i tydlig fokus.

www.karolinska.se